Page 1 of 1

Kallelse till bildandemöte/första årsmöte - Närke Airsoft Förening

Posted: 7 September 2019, 21:19
by agentanka
Hej!
Vi är en grupp som ska bilda Närke Airsoft Förening.

Nu kallar vi intresserade till bildandemötet/första årsmötet för föreningen.

Datum: 22 september 2019
Tid: 16:00
Plats: Lavendelvägen, Örebro.
Stadgar för Närke Airsoft Förening.pdf
(56.63 KiB) Downloaded 25 times
VÄLKOMNA!