Page 1 of 4

Åldersgräns åtgärder vid arrangemang.

Posted: 3 January 2017, 19:17
by osuair86
Hej,

Jag undersöker möjligheten av att starta ett event område, där en av aktiviteterna är airsoft.

I intresset av att göra det tillgängligt för yngre (under 18), har någon här erfarenhet/kunskap om det finns åtgärder man kan ta för att göra det lagligt för ungdomar att delta?

Jag tänker på saker som att ha vuxna uppsiktsmän inom spelområdet, i form av spelare men också domare/designerade uppsiktsmän. Även andra saker som till exempel att kräva att en av ungdomens föräldrar/förmyndare är med i spelet.

Min fråga är alltså om några av dessa sätt kan möjliggöra spel för ungdomar under 18?

Re: Åldersgräns åtgärder vid arrangemang.

Posted: 3 January 2017, 19:22
by charliebrown
Uhm ... Nej.

Re: Åldersgräns åtgärder vid arrangemang.

Posted: 3 January 2017, 20:34
by jowe
Det finns ju för paintball, är inte speciellt insatt men borde väll gå?

Re: Åldersgräns åtgärder vid arrangemang.

Posted: 3 January 2017, 21:02
by Zarru
"Under 18 år
Du som är under 18 år får aldrig använda ett luftvapen utan uppsikt av en vuxen person. Det gäller även inom privat område. I särskilda fall kan du få licens för den här typen av vapen."

Den vuxna måste vara så nära att den kan dra bort replikan om så krävs. Den mindreåriga skytten ska också stå/ sitta på en och samma plats medans skjutandet pågår. Det funkar alltså inte (enligt lagen) att ha en vuxen i närheten medans barn springer runt.

För några år sedan var det en del seriösa arrangörer som lät mindreåriga delta på spel, det har dom nu slutat med.

Jag vill inte vara negativ, men som läget är nu gällande replikor skulle jag inte rekommendera dig att hyra ut dem till mindreåriga. Media har redan en väldigt dåliga syn på vår hobby som det är.

/Z

Re: Åldersgräns åtgärder vid arrangemang.

Posted: 4 January 2017, 00:15
by osuair86
Okej, tack för svaren alla. Det är besynnerligt att vi har så restriktiva lagar angående just airsoft och luftvapen. Det är en marknad som skulle ha stor potential.

Sent from my SM-G920F using Tapatalk

Re: Åldersgräns åtgärder vid arrangemang.

Posted: 4 January 2017, 09:25
by JonathanRL
Det är inte besynnerligt alls. Lagen som undantar åldersgräns - dvs övervakare - tillåter inte för andra användning än skjutbana. Lagen som den är är inte skriven för att användas under airsoftspel. Det ironiska är att paintball lyder under i princip samma regler men pga att det är betydligt mindre kontroversiellt verkar lagens långa arm se mellan fingrarna med det.

Re: Åldersgräns åtgärder vid arrangemang.

Posted: 4 January 2017, 09:54
by Wiggen

Re: Åldersgräns åtgärder vid arrangemang.

Posted: 4 January 2017, 11:51
by osuair86
Tack för länkarna Wiggen, intressant läsande [WINKING FACE]

Sent from my SM-G920F using Tapatalk

Re: Åldersgräns åtgärder vid arrangemang.

Posted: 14 January 2017, 23:11
by v1lle_
Alla människor är ju olika vissa ungdomar kan vara mycket mognare än en vuxen, beror ju på vem man är.

Re: Åldersgräns åtgärder vid arrangemang.

Posted: 15 January 2017, 01:59
by p33krN
Precis som ovan skriver, så är det inte bara 18-årsgräns för luftvapnen. Utan det blir även väldigt lämpligt att dra gränsen för mognad vid 18.

Kolla t.ex. på USA eller UK och se hur många incidenter dem har där - som oftast involverar barn som inte kan bete sig ordentligt.

Andra länder har också oftare folk som går som domare på banan (aka. referees). I Sverige har vi inte alls lika mycket domare på banan. Jag påstår att det beror delvis på att vi bara har vuxna på banan.

Re: Åldersgräns åtgärder vid arrangemang.

Posted: 15 January 2017, 16:02
by andersbe
Utan att kommentera lagen eller arrangörer som tillåter yngre än 18 år att spela...

Jag har spelat på ett antal spel, hos olika arrangörer här i Skåne, där det har varit yngre spelare än 18 år. Jag tycker inte man kan säga att de är omogna rakt av. De följer ofta reglerna och har en aktiv spelstil. De har tillfört mer till spelet än många äldre spelare. Precis som i många andra sammanhang sitter nog inte mognaden i ålderssiffran utan mer i personligheten.

Re: Åldersgräns åtgärder vid arrangemang.

Posted: 15 January 2017, 19:15
by KronaN
Att spelare yngre än 18 beter sig ganska moget när de tillhör minoriteten på fältet är inget konstigt. De anpassar sig till de vuxnas sätt, som brukligt i sociala sammanhang.

Problemet uppstår när de blir tillräckligt många för att utgöra en egen grupp på banan. Då blir det lätt lekskola av allt.

Sedan är det ju självklart skillnad på någon som är 17 respektive 12 år...

Re: Åldersgräns åtgärder vid arrangemang.

Posted: 31 January 2017, 21:18
by killet
*Raderat för undvika att någon tolkar detta fel*

//Killet

Re: Åldersgräns åtgärder vid arrangemang.

Posted: 31 January 2017, 22:31
by MikeKilo
Av nyfikenhet efter att ....
Jag tänkte egentligen sitta still vid sidlinjen här och låta den här tråden gå sin gång. Men det du skriver här killet är farligt om någon läser det och rättar sig efter det.

1. Man ringer INTE till polisen om man vill ha juridiska utlåtanden. För ändamål som detta går man till en jurist. Punkt. Slut. Poliser är INTE jurister och misstar gärna och ofta sin auktoritet gentemot allmänheten som att deras tolkning av vissa rättsliga regler är den enda sanna tolkningen. Så är inte fallet utan för sådant har vi domstolar, som kommer att tillämpa och tolka lagar och andra rättsregler när det blir aktuellt.

2. Det spelar noll och ingen roll alls om man lyckas få någon form av utlåtande från polisen på papper. Ett sådant dokument saknar all värde i någon form av rättegång, oavsett om det är frågan om en straffrättslig process (om en minderårig har kommits på med ett vapen och det blir en anmälan som leder till en process) eller en civilrättslig process (alltså att en minderårig har lyckats skada någon med ett lånat vapen och någon kräver skadestånd).

3. Lagen gör ingen som helst åtskillnad mellan inomhus och utomhus. Det är något som "vapenspecialisten" hos polisen har hittat på eller resonerat sig fram till. Han har noll och inget stöd för detta. Det är fortfarande olagligt för en minderårig att spela airsoft, trots att det sker inomhus.

Den här diskussionen har stötts och blötts i mängder av år och trådar. Nej våra lagar är inte alltid rättvisa. Ja alla mognar olika och vissa är mogna vid 16 medans vissa förblir 15 hela livet. Men lagen är vad den är. Och den lämnar inget som helst utrymme för minderåriga att lagligt hålla på med airsoft.

Re: Åldersgräns åtgärder vid arrangemang.

Posted: 31 January 2017, 22:51
by killet
Lysande påpekande. :) Tänkte kanske i lite förenkla banor. Du har rätt. Juridiska frågor till advokater.
Får hoppas att arrangörer tänker sig för som jag försökte förmedla. Däremot med den twisten att det inte kanske duger med ett papper från polisen på det.

Vill man arra så ha lagen på din sida så du har ryggen fri.. =)

tror vi kan avrunda denna tråd med att säga. 18+ är det som gäller. Återigen ;)

Re: Åldersgräns åtgärder vid arrangemang.

Posted: 4 February 2017, 04:55
by YogHippie
-.

Re: Åldersgräns åtgärder vid arrangemang.

Posted: 4 February 2017, 11:55
by MikeKilo
Civilrättsligt skulle det kunna fungera, så om en minderårig orsakar skador så kan föräldrarna bli ersättningsskyldiga. Iofs är det dock redan reglerat i föräldrabalken, enligt vilken föräldrar har ett tillsynsansvar för sina barn men ett förtydligande enligt punkt 3 är fördelaktig.

Problemet är att samma sak inte gäller bestämmelsen i Vapenlagen eftersom den är straffrättslig och kan inte åsidosättas genom en sån reglering.

Re: Åldersgräns åtgärder vid arrangemang.

Posted: 4 February 2017, 14:04
by YogHippie
-

Re: Åldersgräns åtgärder vid arrangemang.

Posted: 4 February 2017, 16:28
by MikeKilo
I teorin, där det finns en skillnad mellan ett eventuellt skadestånd och lagbrottet att i strid med Vapenlagen låta en minderårig spela AS, gäller punkt 3 när det gäller skadeståndet.

I praktiken however, så gör punkt 3 varken från eller till eftersom 1) föräldrar redan ansvarar för sina barn enligt föräldrabalken och 2) för att hur som haver är olagligt att låta minderåriga spela AS.

Re: Åldersgräns åtgärder vid arrangemang.

Posted: 5 February 2017, 17:35
by YogHippie
.

Re: Åldersgräns åtgärder vid arrangemang.

Posted: 5 February 2017, 20:07
by Twist
I Vapenlagen, §2, andra stycket står det "Tillstånd krävs inte heller för verksamhet som omfattas av tillstånd enligt 3 eller 4 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel. Lag (2014:895)."

I §3 står det:

"Tillstånd att inneha skjutvapen får meddelas
1. enskilda personer,
2. sammanslutningar för jakt- eller målskytte, som uppfyller höga krav på säkerhet i fråga om handhavande av vapen och
a) har auktoriserats enligt 17 §, eller
b) är anslutna till en auktoriserad sammanslutning och har en stabil organisation och kontinuerlig skytteverksamhet,"

och i §17:

"En sammanslutning för jakt- eller målskytte får auktoriseras om den har en stabil organisation, kontinuerlig skytteverksamhet och ordning för säker vapenhantering.
Polismyndigheten prövar frågor om auktorisation. Lag (2014:895)."

Det har förekommit tillstånd utfärdade av lokal polismyndighet till föreningar som bedrivit airsoftverksamhet med minderåriga som burit vapen i spel. Jag har sett ett med egna ögon. Enligt ovan borde det väl både vara helt i sin ordning och hålla i rätten?

Re: Åldersgräns åtgärder vid arrangemang.

Posted: 5 February 2017, 22:42
by MikeKilo
Det har förekommit tillstånd utfärdade av lokal polismyndighet till föreningar som bedrivit airsoftverksamhet med minderåriga som burit vapen i spel. Jag har sett ett med egna ögon. Enligt ovan borde det väl både vara helt i sin ordning och hålla i rätten
Nej. Tusen gånger nej. Ditt inlägg ovan innehåller:
- ett väldigt oklart citat (krigsmateriel - vad har det med saken att göra?!),
- en felaktig hänvisning (denna fråga gäller INTE tillstånd, eftersom antalet licenser tilldelade till minderåriga för airsoftvapen torde vara noll) och
- en tankevurpa eftersom ingen AS-förening jag känner till faktiskt kan uppfylla de kraven som gäller enligt 2 kap. 3§ punkt 2. Eller hur många Airsoftföreningar är ansluta till exempelvis svenska pistolskytteförbundet?

Så även om en polismyndighet kan ha meddelat tillstånd så ändrar det inte sakförhållandet att lagen är formulerad som den är. Polisen hade i så fall helt enkelt fel att meddela ett sådant tillstånd. Som sagt, de flesta poliser är inte jurister.

Detta var dock det sista jag skriver i denna tråd. Jag har utförligt förklarat ämnet och det har stötts och blötts i mängder av trådar. It ain't rocket science.

Re: Åldersgräns åtgärder vid arrangemang.

Posted: 5 February 2017, 23:07
by Twist
Det vi talar om här har inget med krigsmateriel att göra. Läs igen. Det hänvisas till §3 i vapenlagen eller §4 i lagen om krigsmateriel. Du kan alltså helt bortse från det sista stycket. Jag tog bara med hela meningen eftersom jag inte ville klippa den mitt i.

Du har rätt i att det handlar om tillstånd att äga vapen men i förlängningen gäller det även verksamhet där personer använder vapen som inte är licensfria och som de inte har licens för, vilket sker i alla godkända skytteföreningar och som de har tillstånd för, utfärdat av polismyndighet. Inget vapen är licensfritt i händerna på en omyndig person och där är det tänkta sambandet. Att inga licenser hittills utfärdats till minderåriga personer förändrar inte detta.

Om du inte håller med, förklara gärna den juridiska skillnaden mellan att en organisation har tillstånd att bedriva verksamhet med licenspliktiga vapen, t.ex. .22, och att en annan organisation har tillstånd att bedriva verksamhet med licenspliktiga vapen, t.ex. airsoftvapen i händerna på minderåriga.

Om en organisation uppfyller kraven är upp till polismyndighet att bedöma, det står klart och tydligt, och hur svårt är det egentligen att hantera ett airsoftvapen på ett säkert sätt? Anslutning till förbund står efter ett "eller", inte ett "och". Sånt spelar stor roll i lagtext, som du säkert vet.

PS. Du säger att man ska tala med en jurist och inte polisen. Det är precis det jag har gjort och det är juristens tolkning jag återskapar här.

Re: Åldersgräns åtgärder vid arrangemang.

Posted: 10 February 2017, 09:00
by YogHippie
-

Re: Åldersgräns åtgärder vid arrangemang.

Posted: 10 February 2017, 17:39
by Bajon1
Tänkte inte lägga mig i denna diskussionen, men.....

Varför kan det bara inte accepteras att det är 18-årgräns på att spela Airsoft?
Och om man nu inte tycker att det är så noga med åldersgränser, så kan man ju lika bra låta Kalle, 15 år få ta körkort
då han redan är så mogen och kör så bra.
Eller Mia, 16 år få köpa alkohol, för hon är ju tillräckligt ansvarstagande för att kunna hantera alkoholen på ett vettigt sätt.
Men nej, så hade man aldrig kunnat resonera, för då helt plötsligt är det viktigt med åldersgränser.
Det finns åldersgränser av en anledning, och på Airsoft är det 18 år.
Bara att respektera.

Tack för mig :)