"Är det här ett bra vapen?"

Här är inga frågor för dumma! God ton och artighet gäller, kan du inte vara trevlig så behöver du inte skriva här.
User avatar
AirsoftSverige
Admin
Posts: 58
Joined: 5 May 2012, 00:08

"Är det här ett bra vapen?"

Postby AirsoftSverige » 21 May 2012, 11:44

"Är det här ett bra vapen?"

Disclaimer: Den här artikeln är endast skriven för att informera och är inte skriven för att på något sätt för att uppmuntra den olagliga användningen av airsoftvapen. Jag som skribent väntar mig att du som planerar att köpa ett airsoftvapen införskaffar det när du är 18 år eller äldre. Denna artikel är ett utförligare svar på den typen av frågor som ofta postas här av nybörjare..

Inledning
Så du ska köpa ett nytt vapen men har ingen aning om vad som är "bra"? I och med att fler och fler människor, främst personer som är omkring 18-20 år, finner airsoft som en spännande hobby, så stöter man - när detta skrivs - på den här frågan på forumet ungefär en eller ett par gånger i veckan. Det första en ivrig nybörjare ofta vill är att så snabbt som möjligt fråga erfarna spelare vilket vapen de tycker att denne ska köpa, och det är inte sällan man får känslan av att den som ställer frågan väntar sig att ett svar omedelbart. Om du som nybörjare har klickat dig fram hit och tycker att det är för mycket att läsa så anser jag att du bör lägga din "servera mig nu"-mentalitet åt sidan och försöker förstå att frågor som "Är det här ett bra vapen?" är extremt tröttsamma att svara på med tanke på hur frekvent de uppkommer. Din fråga är med andra ord inte unik.

Svaret på frågan ser förenklat sett ut så här: -Endast du själv kan avgöra vilket vapen som är bäst för dig (jag utvecklar detta nedan). Du bör vara medveten om att jag i texten nedan inte kommer att nämna några specifika fabrikat eller jämföra samma modell av olika fabrikat. Denna artikel är bara till för att informera om några saker jag anser är viktiga att tänka på när det gäller att välja ett airsoftvapen, just för att du själv ska kunna avgöra vilket vapen som passar dig - dvs, vilket som är "bra" för dig. Så för din och alla andras skull: läs den.

Eftersom tiderna förändras och nya vapentillverkare och -modeller kommer ut på marknaden så skulle det vara vilseledande att lista en rad olika vapen här som är värda att köpa. Jag som skribent kräver snarare någonting av dig som nybörjare: nämligen din tid och ditt tålamod att sitta och läsa om airsoftvapen på forumet. Att lära sig saker är tidskrävande och kräver tålamod och ju mer kunskap du samlar på dig gemom att läsa vad som redan finns skrivet om och i relation till vapnet i fråga, desto mer underlag har du för att själv kunna avgöra frågan "Är det här ett bra vapen?". Det är lätt att åtsidosätta sina egna kalkylerings- och tolkningsfärdigheter för att i ett simpelt foruminlägg istället hoppas på att någon annan låta avgöra om vapnet du länkar till är "bra". Det finns massor av information om airsoftvapen för nybörjare på forumet och det är uppriktigt sagt nonchalant att vänta sig att andra vuxna människor ska använda sin dyrbara fritid att hjälpa dig för att du inte har lust att själv ta reda på vilket vapen som passar dig.

Med andra ord: lite eller ingen kunskap = svårt att avgöra; mycket kunskap = lätt att avgöra. Och det räcker inte med att skumma igenom ett par trådar innan middagen är klar. Jag väntar mig att du ägnar all din fritid till att läsa om hobbyn under ett par dagar eller att du åtminstone tar dig några timmars tid för att bekanta dig med din fråga innan du börjar fråga saker. Detta är inte ett orimligt krav om du på allvar ser airsoft som en intressant hobby. Ju mer du läser och lär dig desto mindre behöver du fråga om.

I och med den kunskap du samlar på dig i processen att bekanta dig med olika aspekter av hobbyn så kommer du att komma till nya insikter om olika saker. Å ena sidan bör du i ett så tidigt skede som möjligt vara uppmärksam på dessa insikter eftersom de kan vara avgörande för framtida beslut, till exempel när det gäller dyra inköp osv. Med andra ord, att vara envist konservativ (till exempel "<insert brand here> är bäst") behöver inte vara någonting bra utan är snarare ett tecken på trångsynthet som i längden kan bli kostsamt både ekonomiskt och tålamodsmässigt.

Var å andra sidan noga med att vara kritisk till påståenden som är ogrundade eller påståenden som du själv har skäl att vara misstänksam mot. Det är i flera avseenden viktigt att kunna skilja på fakta och åsikter även om dessa två saker till viss del är sammanflätade. Inom den svenska "airsoftcommunityn" finns många röster som lämnar många tips. Vissa är värda att lyssna på, andra inte. Det är visserligen svårt för en nybörjare att avgöra vilken röst man ska lyssna på och därför rekommenderas du att i första hand läsa på så mycket som möjligt innan du ställer frågor. Du bör inte bara läsa på om skillnader i pris och utgångshastighet etc, utan även om airsoftspelares erfarenheter om vapnet/modellen/fabrikatet i fråga, dvs mer generellt om vad folk anser om olika modeller av samma fabrikat, vad folk anser om samma (eller i stort sett samma) modell av olika fabrikat, samt vad folk anser om vapnets användningsområden, uppgraderingsmöjligheter, kompatibilitet, tillbehör, "finish", realism, etc (om du inte kan räkna ut detta själv). Du borde kunna räkna ut det själv om du har läst på ordentligt.

Du bör som sagt inte stirra sig blind på fabrikat, utgångshastigheter, priser eller folks bestämda åsikter om saker och ting, även om dessa faktorer är vettiga utgångspunkter för valet av ett nytt vapen. Ett vapen är inte bättre för att det skjuter hårdare än ett annat och ett vapen är inte nödvändigtvis bättre för att det är dyrare än ett annat (trots att det ligger viss sanning i det senare). Under tiden du blir mer och mer bekant med hobbyn kommer du inse att allt som glimmar inte är guld och att alla vapen kommer att krångla någon gång. I detta avseende är alla airsoftvapen (speciellt AEG:er) dåliga eftersom det är mer regel än undantag att de går sönder efter en tids användning. Inga airsoftvapen kommer att gå i all evighet utan service och det är i min mening ingen större idé att klyva hårstrån när det gäller att välja något fabrikat av en viss modell som ligger i samma prisklass som ett annat. Visst, det kan finnas viktiga punkter såsom kvalité på till exempel motorer, kugghjul, bussningar eller pistonger, men dessa delar är på det stora hela sådana som någon gång kommer att behöva bytas ändå, så i långa loppet har detta ganska liten betydelse. Om du är seriös med dina intentioner att börja med airsoft så kommer de femhundra kronorna som du sparar på att köpa vapen X framför vapen Y inte ha någon som helst betydelse nästa säsong. Är du seriös så bör du även vara beredd på att ditt airsoftintresse kommer att prägla din ekonomi mer eller mindre hårt under all den tid du ägnar åt hobbyn. Vi pratar hundratals timmar och tusentals kronor.

Summan av all den kunskap du samlar på dig genom att läsa a) fakta och b) andra människors åsikter om berört ämne, bör ge dig tillräckligt med information för att avgöra om vapnet är värt att inhandla eller om du bör överväga något annat alternativ. Det finns ingenting som säger att du inte ska satsa på kvalitet redan från början, men även vapen av de på marknaden mest etablerade fabrikaten har slitagedelar och du kommer så småningom bli tvungen att ta itu med problem som kommer att uppkomma. Du kan visserligen vidta förebyggande åtgärder för att minimera problemen, men du blir inte av med dem oavsett val av fabrikat. Och bara för att ett vapen krånglat mycket för en användare betyder det inte med säkerhet att ett annat exemplar av vapnet är värdelöst och tvärt om.


Det beror på vad du ska ha vapnet till...
Vilket vapen som är "bäst" är oftast, om inte alltid, upp till personen som använder det. Mycket i processen att välja ett första vapen handlar om smak, men det är många andra faktorer som spelar in för att ett vapen ska kunna kvalificera som "bra" (jag ska gå igenom de faktorer jag kan komma på nedan). Om man bortser från sin smak och tycke så kan man på ett enkelt sätt utesluta en rad vapentyper om man utgår ifrån vad man tänkt använda vapnet till.


Menar du "bra" spelmässigt..?
I första hand: Var har du tänkt att använda vapnet? Ska du skjuta burkar på gräsmattan hemma på tomten eller liknande? Ska du spela med dina kompisar i skogen på helgerna? Ska du satsa på MilSim? Ska du spela CQB på platser där det är snålt med utrymme? Ska du medverka i pistolskytteevenemang (ATCS)?. Eller har du bara tänkt att hänga upp det på väggen som prydnad hemma? Detta är endast exempel på användningsområden men är de vanligaste användningsområden som den genomsnittlige airsoftspelaren är bekant med.


Spel i skog / utomhus
Detta är förmodligen det vanligaste användningsområdet för ett airsoftvapen och är kategorin i vilken du hittar de flesta vapentyper och i stort sett alla sorters trim.

Som första vapen rekommenderas du att köpa en AEG med ställbar hop-up eftersom du får mest "pang" för pengarna. Inte en pistol eller en sniperbössa. Elektricitet är förhållandevis billigt och driftmässigt tillförlitligt. Gas är roligt men dyrt och känslig för temeraturer under cirka 10 plusgrader. Fjäderdrivet är pålitligt med färre mekaniska delar men monotont och tröttsamt i längden. Eftersom vi bor och spelar i Sverige så fungerar gasdrivna vapen dåligt eller inte alls under vinterhalvåret (även om CO2 är mindre känslig än propangas så expanderar dessa gaser dåligt i låga temperaturer) och fjäderdrivna vapen blir tråkiga att spela med eftersom du tvingas spänna fjädern mellan varje skott. Spelar du endast med ett fjäderdrivet vapen kommer du inte att ha en chans mot en motståndare som spelar med en AEG.

Mer generellt har en pistol begränsningar när det gäller räckvidd, träffsäkerhet och magasinkapacitet och en sniperbössa kräver i regel en viss mängd spelerfarenhet för att du ska kunna uppnå någon större spelglädje. Dessutom går det inte att i airsoft replikera sniperbössans effektivitet som i Counter-Strike eller Battlefield och den som vill få så många "kills" eller "headshots" som möjligt gör bäst i att fortsätta sitta framför datorn. Det finns visserligen ingenting som säger att du verkligen kommer att ha roligt i spel om du väljer att börja spela med en sniperbössa, men många spelares erfarenheter säger att du med största sannolikhet kommer att ha ännu roligare om du börjar spela med en AEG. Att spela med ett snipervapen kräver mycket tålamod och du får som spelare även ett större ansvar när det gäller avståndsbedömning eftersom ett sådant vapen fungerar bäst när det är högt trimmat.

Vilken spelstil som passar dig är ingenting som man väljer direkt, utan är någonting som växer fram med tiden. Det är väldigt svårt att bestämma spelstil om du börjar spela med ett vapen som har många begränsningar, så om du väljer en AEG som snarare ger dig många spelmässiga möjligheter så är det enklare att i ett senare skede välja spelstil.

I skog (eller utomhus rent generellt) är det bra om du väljer ett vapen som kan skjuta både semi-auto och full-auto och som har medellång eller lång innerpipa 250-500 mm eller däromkring. En lång innerpipa ökar precisionen på ditt vapen då kulan får en rakare kulbana. Ju längre pipa desto rakare kulbana, men tänk på att en längre pipa samtidigt innebär ett otympligare vapen. Ett vapen med kortare pipa gör dig å andra sidan smidigare i spel (det går snabbare att sikta och röra sig överhuvudtaget) men en kortare pipa medför något sämre precision på längre avstånd.

Var noga med att med en digital kronograf kontrollera vapnets utgångshastighet, alltså hur hårt det skjuter en 0.20g-kula. Ett lämpligt nybörjarvapen för spel utomhus skjuter omkring 100-110 m/s (328-360 fps) men ett originalvapen som skjuter 80-90 m/s (260-300 fps) är inte nödvändigtvis värdelöst. Många nya AEG:er (främst LPEG:s eller "kinakloner") kommer färdigtrimmade och skjuter upp till 140 m/s och rekommenderas inte för nybörjare om inte fjädern kapas en aning eller byts ut till en svagare. Tänk på att en stark fjäder i vapnet inte kompenserar för att man är en dålig spelare. Man blir duktig på att spela airsoft av att spela mycket. Man blir inte bättre spelare för att man trimmar vapnet högre. Högt trimmade vapen medför dels större ansvar i spel, dels större risk för personskador och dels större risk för vapenhaveri.

Det kan även vara bra om du överväger att köpa ett optiskt sikte för att montera på ditt vapen. Eftersom det kan tid att vänja sig med ett kikarsikte med optisk förstoring så är ett rödpunktsikte ett bra komplement till ett vapen som du planerar avnända i skogen/utomhus. Även om ett rödpunktsikte oftast inte har någon optisk förstoring och egentligen är en ren smaksak så medför denna typ av optik snabbare "taget acquisition" än yttre/öppna sikten, samt att du kan ha båda ögonen öppna när du siktar vilket i stridens hetta inte begränsar ditt synfält.

Kort sagt, om du planerar att spela i skogen så rekommenderas du att köpa en eldriven airsoftbössa (AEG) för spel året runt. Den bör ha medellång eller lång innerpipa för bra räckvidd och hög precision och en fjäder som skjuter en 0.20g-kula omkring 100 m/s. Vapnet får även gärna ha en fast kolv som kan husera ett stort batteri (större batteri = längre speltid) och ett rödpunktsikte gör att du kan sikta snabbare och enklare.

Lämpliga eldrivna modeller är till exempel AR-15-familjen (M733, M933, XM177, M4A1, M4A1 CQBR, M16A1, M16A2, M16A3, M16A4, etc), HK416, FN SCAR, FN FNC, FN FAL, HK33, G3, G36, G36K, Steyr AUG, Sig SG-550, Sig SG-551, AK-47, AK-47S, Type 56, AK-74, AKS-74, AK-74M, AK102-105, M14, Famas, L85/SA80, Type 89.

(Personliga skogsfavoriter: M733, M4A1 CQBR, M4A1, AK-47)


Spel inomhus eller CQB / SIB
Det är i regel högre tempo i CQB-spel än airsoftspel i skogen. Ju trängre utrymmen att spela på desto högre tempo och mer ammunition brukar går åt. Om du ska välja vapen för inomhusspel så är korta vapen som kan skjuta semi-auto och full-auto lämpliga - eller åtminstone vapen med kort pipa (cirka 170-350 mm eller däromkring). Ett kort vapen gör dig smidigare i trånga utrymmen och det går snabbare att lyfta vapnet från att det hänger i vapenremmen till skjutställning än om du har ett långt vapen. En enkel tumregel är att välja en bössa vars pipa inte når ner till golvet när du står på knä samtidigt som bössan hänger lodrätt i vapenremmen. Kort pipa och lågt trim innebär kortare räckvidd, men räckvidd är å andra sidan inte jätteviktigt inomhus eftersom avstånden oftast inte är speciellt långa.

Vid CQB-spel är det oftast hårda begränsningar när det gäller ett vapens utgångshastighet. Olika CQB-arenor har olika regler för vilken övre gräns som är tillåten men ett ungefärligt genomsnitt på den övre gränsen ligger på omkring 100 m/s (328 fps).

Det underlättar och öppnar upp många möjligheter om du för spel i CQB har ett vapen som är bestyckat med RIS/RAS (Picatinny rail). Ett RIS/RAS på vapnet medför att du kan montera ett vertikalgrepp för en mer naturlig handhållning och det kan vara trevligt att kunna montera fast en taktisk lampa på sitt vapen för att kunna lysa upp mörka utrymmen och/eller ett lasersikte för att kunna markera objekt. Eftersom tempot i regel är högre i CQB än spel i skogen så är ett optiskt rödpunktsikte ett väldigt bra tillbehör. I CQB kan mängden ljus variera från rum till rum och ett rödpunktsikte gör att du snabbare och lättare kan träffa ditt mål än om du bara använder yttre/öppna sikten eftersom du slipper ändra ögats fokus hela tiden.

Lämpliga eldrivna modeller är till exempel de korta varianterna i AR-15-familjen (M733, M933, M635, M4A1 CQBR, M4A1), HK416, HK MP5-familjen (MP5K, A2, A3, A4, SD3, SD4, SD5, SD6), MP7, UMP, G3 SAR, G36C, G36K, Sig SG-552, FN P90, FN SCAR, AK-74U, AKS74U, AKMSU, AK-102, AK-104, AK-105, Famas.

(Personliga CQB-favoriter: M4A1 CQBR, MP5A4, MP5A5).


ATCS
ATCS (Airsoft Tactical Competition Shooting) är vad jag vet den idag enda airsoftspeltyp som är möjlig att tävla i. I den här spelkategorin används endast gasdrivna semi-auto-pistoler och det finns ett antal olika klasser. Jag tänker dock inte gå in djupare på det här, utan tänker bara kort ta upp några relevanta punkter.

Ett "bra" vapen för ATCS är en pistol som grivs med gas. Gasdriften gör att skottet avfyras omedelbart efter att avtryckaren blivit intryckt. Det finns ingen elmotor som ska komma upp i varv eller kugghjul som ska snurra ett helt varv för att dra upp en pistong och spänna en fjäder. Eftersom precision är avgörande i ATCS så är det viktigt att tiden mellan avtryck till skott är så kort som möjlig. Även någonting så obetydligt som en fingerrörelse kan ha avgörande inverkan på pricksäkerheten, så en "bra" ATCS-pistol har gärna även en avtryckare som inte kräver speciellt långt "trigger pull". Pistoler för ATCS bör vara praktiska och pålitliga framför någonting annat.

Pistolen får beroende på klass gärna vara trimmad med hi-flow-ventiler och precisionspipa för högre utgångshastighet och rakare kulbana, mynningskompensator för lägre rekyl, bred magwell för att snabbt och enkelt kunna byta magasin under spel, siktesbas för ett docter-sikte eller annat rödpunktsikte. Pistolen ska dock fortfarande kunna hölstras i ett bälteshölster, till exempel ett sport-, pancake- eller Serpa CQC-hölster.

Lämpliga gasdrivna modeller för ATCS är till exempel Hi-capa 5.1, Hi-Capa 4.3, Glock 17, Glock 19, Glock 23, Glock 34.

(Personliga ATCS-favoriter: Hi-capa 5.1, Glock 17).


MilSim
Vissa nöjer sig med en originalbössa och ett Hi-cap-magasin. Det är inget fel med det om man anser att man som airsoftspelare vill lägga ribban på den nivån. MilSim däremot (eller "Military Simulation") är en speltyp i vilken arrangör och spelare hjälps åt att med airsoftvapen simulera och/eller replikera militära aktioner. I MilSim-sammanhang strävar man efter att ha korrekta och så verklighetstrogna vapen som möjligt, så korrekt och komplett utrustning som möjligt (uniformer, riggar, ryggsäckar, hjälmar, mat och fordon) och spelar scenarion som som i så stor utsträckning som möjligt skulle kunna vara verkliga. Att spela MilSim är förenklat sett en blandning av airsoftspel och seriöst rollspel.

När man spelar MilSim så väljer man vapen efter vilken karaktär man spelar. Nybörjare har oftast varken tillräckligt med utrustning eller erfarenhet för att kunna njuta av MilSim. Den här speltypen ställer höga krav på de medverkande och är en speltyp som man antingen växer in i med tiden eller inte alls. MilSim är roligt beroende på vad man som airsoftspelare vill ha ut av hobbyn.

Prickskytte hemma på gräsmattan
Du kommer säkerligen att ganska snart tröttna på att plinka burkar med ett airsoftvapen och du kommer sannolikt ha roligare om du istället använder dig av ett propert luftgevär som skjuter diabolo- eller rundkulor.


Menar du "bra" prestandamässigt..?
Olika vapen presterar olika bra beroende på i vilken mån vapnet är trimmat och vilka delar som använts för att göra detta. Men detta är inte hela historien. Prestanda har inte enbart med hur hårt trimmat vapnet är. Förenklat sett betyder "prestanda" två saker: 1) "utgångshastighet", och 2) "precision". I vilken mån ett vapen har hög utgångshastighet och bra precision beror på en rad olika faktorer. Men ett vapen som "presterar bra" har i huvudsak en relativt jämn utgångshastighet (variationen i utgångshastighet är minimal mellan olika skott) och har en rak och fin kulbana (skotten går där man siktar).

Även ett originalvapen som skjuter omkring 100 m/s kan ha bättre prestanda än ett annat likadant vapen med samma konfiguration. De huvudsakliga orsakerna till lika bössors olika prestanda beror på de interna delarnas skick (till exempel hur bra kompression det är i cylindern och hur bra tätning det är mellan cylinderhuvud, nozzle och hop-up-enhet) och hur rena de interna delarna (framför allt innerpipan) är från smuts, fett och väta. Ett vapens prestanda kommer garanterat att minska om du som använder det inte sköter om det och håller de interna delarna rena från smuts. Ett ovårdat men trimmat vapen kan definitivt skjuta sämre än ett välvårdat originalvapen.

En billig och bra uppgradering för att öka ett vapens prestanda/precision är en precisionspipa. Vissa vapen säljes med en precisionspipa redan installerad från fabriken. En precisionspipa för ett vapen med kaliber 6 mm har en maximal innerdiameter på 6.04 mm och det finns även precisionspipor att köpa som har 6.01, 6.02 och 6.03 mm i innerdiameter, men tänk på att ju mindre innerdiameter en pipa har desto större risk för pipstopp på grund av smuts eller dåliga kulor. Originalpipor har vanligtvis en innerdiameter på mellan 6.08-6.14 mm, men du bör vara medveten om att precision inte bara handlar om innerdiameter: andra faktorer som spelar in (som redan nämnts ovan) är innerpipans längd, jämnhet, och skick, samt även typ av hop-up, hop-up-gummi och själva kulornas rundhet, ytstruktur, balans och vikt.

Även faktorer som val av batteri, motor och elsystem inverkar på vapnets ROF (Rate Of Fire), vapnets respons från avtryck till skott samt valet av cylinderdelar inverkar på ett vapens kompressionsegenskaper, men detta är faktorer som har liten om någon betydelse överhuvudtaget för nya vapen som kommer direkt från fabrik eftersom det oftast är du själv som köper trimdelar och vapentillbehör.

Kort sagt, ett vapen som har "bra prestanda" är inte nödvändigtvis ett vapen som skjuter hårdare än alla andra, utan är snarare ett vapen som lämnar en rak och fin kulbana och som har en konsistent utgångshastighet.


Menar du "bra" drift- och hållbarhetsmässigt..?
Som jag skrev i början så är det av min personliga åsikt ingen mening med att klyva hårstrån och fråga vilket vapen av en viss modell av ett visst fabrikat som är bättre än ett annat vapen av ett annat fabrikat. Alla vapen är antingen tillverkade i Japan, Taiwan, Hong Kong eller i Kina av i stort sett likadana delar av i stort sett samma material och alla vapen går sönder så småningom. Så länge inte gearboxkonstruktionen skiljer sig avsevärt, som till exempel ett visst dyrt japanskt fabrikat med ett par unika gearbox- och AEG-konstruktioner, så är alla AEG:er av min personliga uppfattning "same shit, different name."

När jag talar om AEG:er av en viss typ så menar jag alla AEG:er som har mekaniska gearbox:ar av standardversionerna II, III, IV, V, VI, VII och VIII (ver. 2-8). Jag tänker inte diskutera version I eftersom den endast sitter i FAMAS och är i princip oförstörbar men också i princip otrimbar. Här tänker jag inte heller ta upp vad som är bra eller dåliga gasvapen/gaspistoler av anledningar jag tog upp i avsnittet "Spel i skog / utomhus" ovan.

Ett airsoftvapens driftsäkerhet och hållbarhet beror främst på följande faktorer:
  • Vilken typ av batteri du använder för att driva vapnet. Batterier med lägre spänning (Volt) sliter inte lika hårt på vapnets interna delar som ett batteri med högre spänning. Med andra ord, ett 8,4V-batteri utsätter vapnets mekanik för mindre påfrestningar än ett batteri på 9,6V, 10,8V, 11,1V eller 12V. Det är därmed inte sagt att du alltid måste köra med 8,4V, men du bör överväga om det är värt risken att till exempel köra 12V framför ett batteri på 9,6V. Ju högre påfrestningar du utsätter vapnet för, desto större risk för haveri. Valet av batteri är visserligen relaterat till vilken typ av trim du har i vapnet, så du kanske inte kan använda ett 8,4V-batteri till en M120-lösning eller vad du nu har. AEG:er fungerar bra tills någonting litet går fel. När någonting går fel så slutar de i regel fungera helt.
  • Vilket trim du har i vapnet. I relation till batterivalet så påverkas vapnets livslängd av hur hårt trimmat det är. Ett hårdare trimmat vapen utsätter de interna delarna för högre påfrestningar än om du kör med en originaltrimmad bössa. För stark fjäder, för hög utväxling på kuggarna eller för snabb motor (mao för hög ROF), för klent elsystem och så vidare, ökar markant risken för haveri. Det viktiga när det gäller trim är att du ser till att vapnets alla interna delar är dimensionerade i relation till varandra. Återigen, AEG:er fungerar bra tills någonting litet går fel. När någonting går fel så slutar de i regel fungera helt.
  • I vilken mån du underhåller ditt vapen. Ett vapen har kortare livslängd om du inte underhåller det. Att underhålla sitt vapen innebär att du med jämna mellanrum rengör det från smuts, fett och väta, både internt och externt. Regelbunden service på gearboxnivå, till exempel genom att byta slitagedelar som hop-up-gummi, packningar, tappetplate, pistong, kugghjul och bussningar, förlänger vapnets livslängd avsevärt.
  • Vilken vapentyp det är, eller med andra ord vilken gearboxversion vapnet är utrustat med. Du kan inte välja vilken gearboxversion som helst för att stoppa i vilken vapenmodell som helst. Olika vapen HAR olika gearbox:ar på grund av deras utseende och konstruktion. Många airsoftspelare är överens om att vapen med gearboxversion III (AK47 / AK74-familjen, G36-familjen, AUG-familjen, SIG SG-familjen, UMP och MP5K) är en av de bästa plattformarna när det gäller hållbarhet. Version VII som sitter i M14 är även den stryktålig och hållbar, men bara för att gearboxversion III och VII är bra konstruktioner betyder det inte att till exempel gearboxversion II, dvs boxversionen i AR-15-familjen (tex. M733, XM177, M4A1, M16), MP5-familjen (förutom MP5K) och HK G3-familjen, är värdelös. Version II är också en förhållandevis bra konstruktion, även om version III är snäppet mer pålitlig.

Menar du "bra" rent estetiskt..?
Det finns airsoftvapen som mer eller mindre liknar den riktiga motsvarigheten. Vissa airsoftvapen både ser mer äkta ut och känns mer äkta än andra. Det enklaste sättet för dig att avgöra vilka vapen som är mest realistiska är att jämföra bilder och detaljer på den riktiga förlagan och airsoftreplikan, samt även känna och klämma på olika airsoftvapen av olika fabrikat av samma modell som du är intresserad av. Var du sedan lägger ribban för hur äkta du vill att de ska se ut, vilka material vapnet är tillverkat av, hur det känns att hålla i och hur mycket pengar du är villig att spendera, är helt upp till dig och är ingenting som någon annan kan avgöra åt dig.


"Bra" och "dåliga" återförsäljare
När du ska köpa ett vapen kan du fundera på om det är värt att köpa det av en ÅF i Sverige eller om du ska köpa det från någon ÅF i Hong Kong. På det stora hela är det billigare att köpa från HK samt att de oftast har ett större utbud, men köper du från en ÅF i Sverige får du enligt konsumentköplagen automatiskt rätt att reklamera ditt nya vapen åtminstone upp till 6 månader efter köpet (så länge du inte börjar mecka med det själv).

Tänk på att det finns återförsäljare i Sverige som inte i huvudsak har som affärsidé att sälja airsoftrelaterade produkter. Exempel på dessa är Hobbex, Teknikmagasinet, Garderoben, Fondprodukter och Cabom (det finns säkerligen fler). Du rekommenderas starkt att handla din nya bössa från en ÅF som specialiserar sig på airsoftprodukter. Kontaktar du en sådan återförsäljare så ökar chanserna att de vet vad de sysslar med samtidigt som risken att du betalar överpriser på airsoftvapen minskar. Cabom är ett lysande exempel på en ÅF som säljer både kinatillverkade lågprisvapen (LPEG:s) och märkesprodukter till ett högt pris. Och står det inte vad det är för fabrikat på vapnet du tittar på så har du anledning att vara misstänksam och bör välja en annan återförsäljare.

Bläddra själv igenom svenska och utländska airsoftåterförsäljare och jämför fabrikat och dess prissättning. Det är inte meningen att någon annan ska ta sig tid att göra dessa jämförelser för att tillfredställa dina behov. Internetbutiker att föredra för att få en vettig uppfattning om lämplig prissättning är till exempel WGC Shop, UN Company och Redwolf Airsoft. En lista på återförsäljare hittar du här: http://www.airsoftsverige.com/V6/viewto ... 11&t=81799

Beställer du från Hong Kong får du inte glömma att du utöver fraktavgiften i regel även får betala moms (25%) och tullavgift (7% på vapen men endast 3,2% på tillbehör) på beloppet.


Slutord
Du själv är personen som bäst kan avgöra vilket vapen som är bäst för dig. Det är lättare att avgöra vilket vapen som är "bra" om du ägnar tid åt att läsa på vad som redan finns skrivet om och i relation till vapnet i fråga. Saker som är relaterade till vapnet i fråga är vapen av samma samma modell av annat fabrikat, annan modell av samma fabrikat, vilka uppgraderingsmöjligheter som finns, vilka tillbehör som finns, utrustning som passar bra ihop med vapnet, etc. Ju mer du läser om airsoft desto mindre behöver du fråga. I korta ordalag ska du köpa det vapen som 1) täcker dina behov och 2) du tycker är snyggast. Ska du spela både utomhus och inomhus (i skog etc och CQB etc) så kan du göra rätt i att inhandla ett vapen som varken är för kort eller för långt i något av fallen. Ett vapen med medellång pipa på cirka 260-360 mm med skjutbar kolv kan fungera ypperligt, men se bara till att det inte är för högt trimmat för CQB-spel.

Airsoft är en dyr hobby, precis som med RC-prylar, downhill-cykling, motorcross, snow- och skateboard och inte minst golf. Det kostar tusentals kronor att bara komma igång med airsoft. Bestämmer du dig dock för att införskaffa airsoftvapen och utrustning för att komma igång att spela så ska du inte snåla med säkerheten. Använd inte begagnade skidglasögon eller billiga skyddsglasögon från något gubbdagis. Köp ordentliga skyddsglasögon från en tillförlitlig återförsäljare som riktar sig mot polis/militär/säkerhet. Bra skyddsglas kostar i runda slängar cirka 400-1000 kr beroende på fabrikat, men det är värt varenda öre. Du har bara ett par ögon. Om du har råd att spendera 3000-4000 kr på att köpa en AEG så har du definitivt råd att köpa ordentlig skyddsutrustning. Överväg även att köpa tandskydd för en femtiolapp i närmaste sportaffär. Det kan spara dig tusentals kronor i tandläkarkostnader.


Hur får jag kunskap om det jag söker?
http://airsoftsverige.com/forum
Regler för och information om det här forumet
Arnies Airsoft Forum
http://www.google.com/ - Nyckelorden "<produkt> review" hjälper väldigt mycket.

/Jay, dec 2008

EDIT (20090205): ändrade "garanti" till "rätt att reklamera"
EDIT (20130726): Korrigerade länkar

User avatar
Skepparn
Posts: 634
Joined: 10 May 2012, 12:24
Played Since: 2009
Location: Göteborg

Re: "Är det här ett bra vapen?"

Postby Skepparn » 3 August 2012, 15:14

Jag tycker att detta är alldeles för mycket info för ett forumsinlägg, så nån får gärna hjälpa till att skriva om det på wikin istället. Jag har skrivit lite kort och lagt en provisorisk struktur, men det är fritt fram att ändra.

http://airsoftsverige.com/wiki/Your_first_AEG
Jobbar på Röda Stjärnan

Fasansfull
Posts: 8
Joined: 17 August 2012, 16:46

Re: "Är det här ett bra vapen?"

Postby Fasansfull » 23 August 2012, 22:37

Som noob måste jag säga att jag har suttit och läst många forum om vad som är bäst, frågat många vänner, vad är bäst.
och jag känner igen mycket av vad du skrivit i denna artikel som svar.
men man ska inte glömma att vishet/erfarenhet är väldigt uppskattat.
sen vet jag att smaken är som baken.
och vad är man som människa egentligen mest intresserad av? jo det bästa, och vad är det bästa i airsoft, för vissa är det precision för andra är att ha så lite slitage som möjligt.
jag läste hela din artikel och tyckte den var kanon, jag fick en helt annan syn på frågan "vad är bäst" och jag ser fram e mot att ta reda på det själv nu. men som sagt, erfarenhets tips är guld det med.


tack för du tog tid att skriva denna artikel, jag kommer hänvisa till denna i framtiden och jag vet att många kommer ha stor nytta av denna.


/fredde

User avatar
mehailz
Posts: 521
Joined: 11 August 2012, 11:08
Lag: ODA-036 "STALKER"
Played Since: 2008
Location: Jönköping
Contact:

Re: "Är det här ett bra vapen?"

Postby mehailz » 29 August 2012, 21:15

Mycket trevlig artikel att läsa!;D

Bra jobbat!

Dock, borde den inte vara på svenska, om det är en svensk airsoft wiki, eller kommer den köras bestämt på engelska?

User avatar
Twist
K&S-Admin
Posts: 2137
Joined: 7 May 2012, 15:21
Lag: Disposable Heroes
Played Since: 2001
Location: Tågarp
Contact:

Re: "Är det här ett bra vapen?"

Postby Twist » 31 August 2012, 12:56

- Tillförordnad ansvarig för Airsoftbörsen -
  • Vill du få tillgång till Airsoftbörsen? Följ guiden.
  • Har du ansökt om tillgång och väntat mer än en vecka? Skriv en rad här.
  • Mina affärsredovisningar

User avatar
Katniss
Posts: 23
Joined: 10 November 2012, 22:52
Lag: District 12 (D12)
Played Since: 2008
Location: Stockholm
Contact:

Re: "Är det här ett bra vapen?"

Postby Katniss » 13 November 2012, 02:27

Instämmer med mehailz- Grym artikel! Bra snack! :)
District 12 - Fuck yeah!

User avatar
Zerppy
Posts: 10
Joined: 21 April 2013, 19:38
Played Since: 2013
Location: Göteborg

Re: "Är det här ett bra vapen?"

Postby Zerppy » 21 April 2013, 23:32

Ingen av länkarna funkar, undrar om ni skulle kunna uppdatera länkarna

Supernaut
Admin
Posts: 848
Joined: 5 May 2012, 00:26

Re: "Är det här ett bra vapen?"

Postby Supernaut » 26 July 2013, 18:01

Lagat lite länkar som inte överlevde forumomstarten 2012 samt tagit bort de som var överflödiga.

Mrmonkeey
Posts: 744
Joined: 3 July 2014, 21:25
Played Since: 2014

Re: "Är det här ett bra vapen?"

Postby Mrmonkeey » 10 December 2014, 15:20

Best Guide to Buying an Airsoft Gun with Jet Dese…: http://youtu.be/MNXoBNMiqR8
Hittade denna nyss på tuben. Förklarar ganska bra samma som ovan fast i film istället. Vilket passar vissa bättre.

User avatar
JonathanRL
Posts: 1195
Joined: 14 May 2012, 17:14
Lag: Lundkvists Logement
Played Since: 2005
Location: Lidingö, Stockholm
Contact:

Re: "Är det här ett bra vapen?"

Postby JonathanRL » 10 December 2014, 15:39

LOGEMENT.SE - Recensioner och Artiklar om Airsoft
Mina affärsredovisningar
Det JonathanRL inte vet om G36or är inte värt att veta ;)

Irinless
Posts: 1
Joined: 12 June 2015, 18:29
Played Since: 2013

Re: "Är det här ett bra vapen?"

Postby Irinless » 12 June 2015, 19:09

Hejsan, jag har ett Schmeisser AR15 AEG med en otrimmad utgångshastighet på 50m/s, val för full eller halv-automat och röd-punktsikte. Jag kör oftas bara innomhus med min Fader, broder och vänner, och detta vapens 48 Skot fungerar mer än väl. Jag har tänkt att köpa ett lasersikte och förlängda magasin. Min fundering är om det är värt att köpa de eller om jag borde spara upp till en pistol. Jag har ögonen på en 1911 Airsoft Colt i metal och undrade om det är någonting värt? Jag är en relativt aggressiv men smidig person när det kommer till matcher. Jag har ett till gevär som jag inte riktig vet vad de heter, eftersom jag fick de i födelsedagspresent för ngra år sedan (Det är farligt, så jag har knappt andvändt det. 140M/S 5 MM stålkuller mantel-rörelse för att ladda om. Jag kan inte hitta det nu i alla fall.) Det ser ut som en M4A1 men vad vet jag? Jag är i princip en nybörjare själv.

Mrmonkeey
Posts: 744
Joined: 3 July 2014, 21:25
Played Since: 2014

Re: "Är det här ett bra vapen?"

Postby Mrmonkeey » 12 June 2015, 20:01

Vänta tills du e 18

calle
Posts: 10
Joined: 10 August 2012, 00:20
Location: Malmö

Re: "Är det här ett bra vapen?"

Postby calle » 12 June 2015, 21:44

och skjut ingen med luftgeväret

User avatar
BlåMes
Posts: 71
Joined: 27 November 2012, 22:49
Played Since: 2015
Location: Mariefred

Re: "Är det här ett bra vapen?"

Postby BlåMes » 6 July 2015, 19:19

Tänkte jag kan börja med att fråga här först.

Har kollat på två olika vapen.
Ena är JG G36C.
Andra är CYMA 028C.

För och nackdelar hos båda? Typ samma pris och jag är väldigt obeslutsam.

Vill också ta i beaktning vilken som är mest långvarig med upgrades och reservdelar.
"Jag är soldat, inte rökdykare"
BlåMes om HPA

User avatar
JonathanRL
Posts: 1195
Joined: 14 May 2012, 17:14
Lag: Lundkvists Logement
Played Since: 2005
Location: Lidingö, Stockholm
Contact:

Re: "Är det här ett bra vapen?"

Postby JonathanRL » 6 July 2015, 20:34

Av dem två skulle jag välja JG G36.
Recension finns här: http://airsoftsverige.com/forum/viewtop ... 935#p59935
LOGEMENT.SE - Recensioner och Artiklar om Airsoft
Mina affärsredovisningar
Det JonathanRL inte vet om G36or är inte värt att veta ;)

User avatar
BlåMes
Posts: 71
Joined: 27 November 2012, 22:49
Played Since: 2015
Location: Mariefred

Re: "Är det här ett bra vapen?"

Postby BlåMes » 6 July 2015, 21:44

Hehe, jo när jag har sökt runt så förstod jag att just du skulle välja den ;)
"Jag är soldat, inte rökdykare"
BlåMes om HPA

saltyN
Posts: 3
Joined: 29 December 2017, 10:27
Played Since: 2017

Re: "Är det här ett bra vapen?"

Postby saltyN » 2 January 2018, 20:35

Tjena!

Jag är nybörjare på airsoft och står nu i valet och kvalet vilket vapen jag ska välja som mitt förstavapen. Jag har varit på ett event utomhus tidigare som var grymt kul och skulle vilja köpa ett vapen som passar den spelstilen.

Jag har främst kollat på M4or i prisklassen 2500-4500:-. Kan ni rekommendera vilka märken man ska kolla på, då det känns som rena djungeln när man börjar titta runt bland alla märken.

Några jag haft ögonen på är t ex http://rodastjarnan.com/airsoft/kwa-mag ... -erg-31107 som verkar ha fått bra betyg och har EBB, vilket ser skoj ut.

Alla förslag är välkomna, tack! :-)

User avatar
Callahan
Posts: 755
Joined: 17 May 2012, 02:52
Lag: 1man-squad
Played Since: 2000
Location: Skövde

Re: "Är det här ett bra vapen?"

Postby Callahan » 3 January 2018, 02:22

------------------------------------------
Länk till mina affärsredovisningar!
https://www.airsoftsverige.com/forum/vi ... an#p234242

User avatar
ohman
Posts: 2563
Joined: 21 May 2012, 21:58
Lag: FRAG
Played Since: 2012
Location: Västerås

Re: "Är det här ett bra vapen?"

Postby ohman » 3 January 2018, 11:06

Ett förslag är att du köper en bössa som du gillar utseendet på, och ser till att den chronar 1J (100 m/s med 0.20g) då kan du lira på alla spel (CQB-spel är oftast begränsade till 1J).
Byt till Deans på allt. Det blir skitbra. Jag lovar. Tro mig. Jag har körkort.
Mina affärsredovisningar

Danneos
Posts: 3
Joined: 9 March 2018, 15:43

Re: "Är det här ett bra vapen?"

Postby Danneos » 9 March 2018, 16:03

Hej!
Är väldigt ny inom sporten. Jag har kollat runt på några olika bössor och fastnade efter ett tag på King Arms Oberland Arms-15. Gillar både m7 och m8 versionerna.

Först undrar jag lite om det är vapen som har schyst kvalité men min stora fråga är vilken version jag ska välja. Skillnaden på gevären är att m7:an är kortare och har en lägre mynninghastiget (100 m/s) medans m8:an är lite längre och har har en högre mynninghastiget (110 m/s).

Vilken är lämpligast för en nybörjare (bor i stockholm)?

User avatar
ohman
Posts: 2563
Joined: 21 May 2012, 21:58
Lag: FRAG
Played Since: 2012
Location: Västerås

Re: "Är det här ett bra vapen?"

Postby ohman » 9 March 2018, 18:20

Tjo,

Samma svar som på raden ovanför din fråga. Köp den du tycker bäst om baserat på utseende. Det är praktiskt att ha en som gör 100 m/s om du bara äger ett vapen, då du annars inte kan spela på alla spel (dock kan det vara så att butiken erbjuder att trimma ned den åt dig).

Gällande kvalitet så är King Arms vanligtvis helt ok, inte bäst, inte sämst, jag kan inte uttala mig exakt gällande den modellen du kollat på.
Byt till Deans på allt. Det blir skitbra. Jag lovar. Tro mig. Jag har körkort.
Mina affärsredovisningar

Micke_A
Posts: 10
Joined: 3 January 2018, 14:20
Played Since: 2018

Re: "Är det här ett bra vapen?"

Postby Micke_A » 9 March 2018, 20:55

Sitter och kollar på M4-gevär.

Är ju nybörjare, så vill inte lägga massor av stålars, men samtidigt är jag prylnörd och har inte supertajt budget så vill gärna ha något som är schysst och jag kan ha ett tag utan att växa ur den.

Skulle någon vänlig själ kunna ge mig en snabb förklaring på vad skillnaden är på dessa tre vapen?
Är den dyraste värd de extra slantarna eller ska man gå på en billigare och satsa på upgrades?

ASG Armalite M15 Operator Value Pack - 1899:-
http://rodastjarnan.com/airsoft/asg-arm ... pack-36141

ASG Armalite M15 Assault Value Pack - 2599:-
http://rodastjarnan.com/airsoft/asg-arm ... pack-36145

G&G CM16 SRL - 3295:-
http://rodastjarnan.com/airsoft/gg-cm16-srl-34241

Jag skulle till en början vill ha ett gevär som funkar både för CQB och lite längre avstånd i skogen(jag kör nog gärna lite mer supporting än superaggro), så lutar åt att köpa något med möjlighet till snabbt fjäderbyte.

User avatar
Twist
K&S-Admin
Posts: 2137
Joined: 7 May 2012, 15:21
Lag: Disposable Heroes
Played Since: 2001
Location: Tågarp
Contact:

Re: "Är det här ett bra vapen?"

Postby Twist » 10 March 2018, 02:37

G&G:s MOSFET är programmerbar och har burst. I övrigt är det inte så stor skillnad rent tekniskt men eventuellt finns det skillnader i utseende och känsla som inte framgår av bilderna. Känn och kläm om du får möjlighet. Du kommer inte att behöva uppgradera något av vapnen i första taget om du inte absolut vill.
- Tillförordnad ansvarig för Airsoftbörsen -
  • Vill du få tillgång till Airsoftbörsen? Följ guiden.
  • Har du ansökt om tillgång och väntat mer än en vecka? Skriv en rad här.
  • Mina affärsredovisningar

User avatar
ohman
Posts: 2563
Joined: 21 May 2012, 21:58
Lag: FRAG
Played Since: 2012
Location: Västerås

Re: "Är det här ett bra vapen?"

Postby ohman » 10 March 2018, 17:33

Den billigaste har också kropp i plast, om det inte stör dig så spelar det ingen roll :)
Byt till Deans på allt. Det blir skitbra. Jag lovar. Tro mig. Jag har körkort.
Mina affärsredovisningar

Daddeln
Posts: 4
Joined: 15 July 2019, 19:07
Lag: N/A
Played Since: 2019

Re: "Är det här ett bra vapen?"

Postby Daddeln » 15 July 2019, 19:14

Hej,

bra första artikel att plöja! :)

En fråga dock, hur påverkas bössan av att man ber butiken trimma ned den från 1,49 J till 1 J?
Jag står i valet och kvalet om jag skall be dem ställa ned den i samband med att jag köper den eller om jag skall lämna den på 1,49 J.
Jag vet liksom inte hur mycket mer säkerhetsavstånd kräver 1,49 J osv..

Tacksam för all feedback!

/Matte


Return to “Nybörjare”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests