Hur får jag tillgång till Airsoftbörsen?

Här diskuterar vi Airsoftbörsen och frågor kring köp och sälj på forumet.
User avatar
AirsoftSverige
Admin
Posts: 58
Joined: 5 May 2012, 00:08

Hur får jag tillgång till Airsoftbörsen?

Postby AirsoftSverige » 2 July 2012, 11:19

Scroll down for instructions in English.

Hur får jag tillgång till Airsoftbörsen?

OBS! Läs och förstå ALLA punkter i detta inlägg innan du skickar något PM till någon mod eller admin eller ansöker om tillgång till Airsoftbörsen. Det finns inget sätt en admin kan snabba på din tillgång, särskilt inte om du inte följt instruktionerna nedan! Tvärt om gör det att behandlingen går långsammare eftersom admins då måste ta av sin begränsade tid för att läsa och svara på era PM.

1. För att få ansöka till Airsoftbörsen måste du vara 18 år eller äldre (INGA undantag) samt fylla i dina namn- och kontaktuppgifter i din profil på AirsoftSverige. Du måste alltså utöver den grundläggande registreringen på forumet även fylla i dina kontaktuppgifter i din profil för attvi ska kunna styrka din identitet.

Fyll i din profil med följande uppgifter:
 • Födelsedag
 • Namn (Ditt riktiga mantalsskrivna för- och efternamn)
 • Personnummer
 • Telefonnummer (Ett nummer som är kopplat till dig som individ) Numret måste gå att spåra på Eniro! Gör det inte det, ange en anledning i kommentarsfältet.
 • Bostadsort (Där du är mantalsskriven, dvs din postadress)
 • Presentationstråd (Se instruktioner om detta nedan)
Uppgifterna behandlas konfidentiellt av admins på forumet och lämnas bara ut till polis eller åklagare, och det endast när det begärs för att underlätta utredning av misstänkt bedrägeri genom forumet. Uppgifterna kommer aldrig att lämnas vidare till någon annan tredje part. Personuppgiftsansvarig är Johannes Axner och nås på admin@airsoftsverige.com. Han kan kontaktas om ni vill veta vilka uppgifter som finns lagrade. Vill ni få era uppgifter raderade så ordnar vi självklart det, men då förlorar ni åtkomst till Airsoftbörsen.

Det finns även ett fält som heter "Kommentar till Crew". Här kan du fylla i information som är viktig för att kunna bekräfta din identitet och dina kontaktuppgifter om dessa inte går att verifiera från öppna källor. Tex om ditt telefonnummer är skrivet på en annan person eller om du har skyddad identitet. Om ditt telefonnummer inte finns i ditt namn på Eniro eller andra öppna källor, eller ingen adress finns i Ratsit eller motsvarande så kommer din ansökan ta längre tid och det kommer krävas att du på annat sätt bekräftar att uppgifterna stämmer, tex genom sms till någon i crew.

2. Skriv en presentation i presentationsforumet och länka den i din profil. Gå först till presentationsforumet och följ instruktionerna för att skriva en presentation där: Kopiera sedan adressen för tråden med din presentation och klistra in den i profilfältet "Presentationstråd".

3. För att sedan ansöka till Airsoftbörsen så ska du klicka på "Kontrollpanel" i menyn ovan och välja fliken "Användargrupper". (Klicka här för direktlänk till Användargrupper)
Där markerar du gruppen "Airsoftbörsen", väljer "Gå med i vald grupp" i dropdown-menyn och klickar på knappen "Skicka" längst ner till höger.
Då kommer din ansökan automatiskt läggas i kön som behandlas av Airsoftbörsen-ansvariga admins så fort de har möjlighet. Eftersom detta arbete är ideellt kan det ta några dagar, ännu längre under tex semestertider eller högtider som jul.

OBS! Ansökningar som inte är kompletta (dvs, användaren har inte fyllt i alla kontaktuppgifter korrekt, inte är 18 år fyllda eller inte ansökt till gruppen) kommer inte att behandlas.

Medan du väntar på att din ansökan behandlas kan du passa på att lära dig reglerna för Airsoftbörsen.How do I gain access to the Airsoft Market (Airsoftbörsen)?

IMPORTANT! Read and understand ALL instructions in this post before you send a PM to any mods or admins, or apply to the group "Airsoftbörsen". There is no way for an admin to make your application go any faster, especially not if you've followed the instructions here correctly. Bogging us down with PM's will actually slow the process down since we'll have to use our limited time on reading and answering your messages!

1. To access the Airsoft Market (Airsoftbörsen) you must be of 18 years age or older (NO exceptions) and enter your personal information in your profile on the forum. Besides the required fields to register on the forum, you must also provide personal and contact information to verify your identity.

Fill out your profile, these fields are the mandatory ones:
 • Birthday
 • Name (Your real complete name as listed in phonebook or passport)
 • Personal ID number (If you lack a Swedish ID number, fill it out with your birthdate and pad with zeros, YYMMDD0000)
 • Phone number (A number that's listed with your name in a public phone directory)
 • Place of residence (Where you actually live, verified by public directory)
 • Presentation thread (See instructions below)
All the information is handled confidentially by admins and is only released to police when asked by them or prosecutors in the case of a fraud investigation.

There is also a field called "Comments for Crew". Here you can tell us anything we need to know about verifying your identity and contact information if it's not available in open sources like Eniro, Krak, Kvasir and the like. If your application demands this kind of manual verification, be prepared that it will take longer to get access and it will demand some sort of manual verification from you, via sms or similar.

2. Write a presentation in the presentation forum and link it in your profile. First go the presentation forum and follow the instructions there: When you're done, copy the address to the thread and paste it in the profile field "Presentation thread".

3. Go to the control panel (Kontrollpanel) in the menu about and choose the "groups" tab (Användargrupper). (Click here for a direct link to the groups tab)
There you check the group "Airsoftbörsen" (Airsoft Market), choose "Join group" (Gå med i vald grupp) in the drop down menu and click the "Submit" (Skicka) button on the bottom right.
Then your application will automatically be added to the queue that's handled by the admins as soon as possible. Since all work on the forum is non-profit it can take a few days, even longer during vacations or holidays.

IMPORTANT! Applications that are nog complete (ie, the user hasn't filled out all fields correctly, isn't at least 18 years old or has failed to apply to join the group) will not be handled.

While you wait for your application to be handled you can take your time to read and understand the rules of the Airsoft Market.
Last edited by Supernaut on 23 March 2014, 16:46, edited 10 times in total.
Reason: Added english translation and clarified some details.

Return to “Om Airsoftbörsen”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 18 guests