Regler för Airsoftsverige.com

Om forumet och sajten.
User avatar
AirsoftSverige
Admin
Posts: 58
Joined: 5 May 2012, 00:08

Regler för Airsoftsverige.com

Postby AirsoftSverige » 2 July 2012, 13:14

Allmänna regler för AirsoftSveriges forum

§1 Sundhet och "netikett"
Som grundregel försöker vi på Airsoftsverige.com så långt det är möjligt att följa den s.k. "netiketten" i de fall våra regler inte kan tillämpas direkt. För att forumet ska fungera måste du som medlem följa de lagar samt den etik som gäller när man som privatperson använder Internet. Ha särskilt det här i åtanke:
 • Var trevlig, respektera andras åsikter. Forumet är här för Er skull!
 • Du får absolut inte skapa eller sprida uttalanden som är stötande eller ärekränkande.
 • Använd sunt förnuft. Om du är osäker om det är OK att skriva något eller inte, skriv det inte!
 • Personliga ärenden, "chatt" och liknande får inte förekomma i forumet.
  (Det finns en funktion som heter Private Messages, PM. Använd gärna den!)
 • Att vårda sitt språk är en självklarhet. Det gäller allt, även de bilder du postar. Porr och annat olämpligt material bidrar direkt till en varning. I grövre fall även ban utan förvarning.
 • Det är ej heller tillåtet att sprida politisk, ideologisk eller religiös propaganda på eller via forumet.
 • Se vår uppförandekod för mer utförlig förklaring om vad vi menar med god ton på forumet.
 • Se till att skriva läsliga inlägg. Använd rättstavningsprogram om du lider av en sjukdom som gör att du inte skriver korrekt. Använd punkt och stor bokstav.
§1.1 Uppförandekod
AirsoftSverige (ASS) är ett inkluderande forum där alla är välkomna oavsett ålder, etnicitet, kön, sexualitet eller religion – för att diskutera och lära sig mer om airsoft i en miljö av ömsesidig respekt, tolerans och uppmuntran. Vi vill att alla deltagare ska ha en trevlig och utvecklande upplevelse. Därför förväntas alla deltagare vara schyssta och visa respekt mot varandra.

För att tydliggöra vad som förväntas, måste alla medlemmar på AirsoftSverige forumet följa den här uppförandekoden. Den gäller i alla kommunikationskanaler.

Vi strävar efter att erbjuda en rolig, pedagogisk och vänlig atmosfär på forumet.
 • Tänk på vad du säger. Kom ihåg att sexistiska, rasistiska och andra utestängande skämt kan vara stötande för dem omkring dig. De är inte lämpliga på AirsoftSveriges forum.
 • Var snälla mot varandra. Förolämpa inte och tala inte nedsättande till någon användare. Användare som bryter mot dessa regler kan bli bannlyst från AirsoftSverige omgående.
 • Trakasserier omfattar kränkande kommentarer om kön, sexuell läggning, funktionshinder, utseende, kroppsstorlek, etnicitet eller religion, pornografiska bilder (inklusive presentationsbilder), avsiktliga hot, förföljelse och ovälkommen sexuell uppmärksamhet.
 • Användare som uppmanas att sluta med sitt olämpliga beteende eller sina trakasserier förväntas göra det omedelbart.
 • Om någon ser en användare som visar nämnda beteende, bör detta rapporteras direkt via rapporteringsfunktionen eller via PM till Admin eller Moderator. Alla klagomål till rapporter och anmälningar kommer att förbli konfidentiella, tas på allvar, undersökas och behandlas på lämpligt sätt.
 • AirsoftSverige kan vidta någon eller alla av följande åtgärder: den påstådda gärningspersonen kan bli ombedd att ändra sitt beteende. Om beteendet fortsätter, kan den påstådda gärningspersonen bannlysas under en period från forumet. Händelsen kan rapporteras till polisen.
 • Denna uppförandekod gäller alla som medverkar på forumet AirsoftSverige.com.
Uppförandekoden är ett derivat av den som används inom Crypto Party Stockholm:
https://cryptoparty.org/wiki/Stockholm# ... B6randekod


§2 Innan du postar
 • Använd sökfunktionen. Din fråga kan mycket väl redan vara ställd och besvarad av någon annan.
 • Kontrollera om svaret på din fråga finns i FAQ/Kunskapsbanken eller i någon av de klistrade trådarna i de olika forumsdelarna.
§3 När du postar
 • Välj ett ämne som tydligt visar vad tråden du skapar handlar om.
 • Trådar och inlägg skall skrivas i därför avsedd forumsdel.
 • Tänk innan du skriver "Ger mitt inlägg någonting till någon annan? För inlägget diskussionen framåt?"
 • Använd inte caps i topic. Undantag är för vedertagna förkortningar såsom CA, ICS, TM och liknande. Använd inte heller en massa utropstecken eller frågetecken i rubriken.
 • Inlägg helt utan relevans eller anknytning till den forumsdel de skrivs i tas i regel bort utan förvarning.
 • Samma inlägg får inte postas i flera forumsdelar (s.k. korspostning). Det finns däremot fall där det är helt berättigat, tex att posta info om ett spel i både Airsoft Götaland och Evenemang.
 • Inlägg av typen "Du har PM" (motsv) skräpar endast ner och är inte tillåtna.
 • Posta inte fler inlägg efter varandra utan använd editknappen om du vill lägga till något.
 • Citera inte långa texter i onödan. Oftast duger det bra med att skriva nicket på personen som du vill adressera inlägget till före ditt svar.
 • Citatfunktionen är till för att tydligt visa vad man hänvisar till i ett annat inlägg. Om man då citerar hela inlägg eller bilder så blir det istället svårare att ta till sig det som står i en tråd. Därför är det förbjudet att citera hela inlägg eller bilder om det inte är absolut nödvändigt för att läsaren ska kunna förstå till vem eller vad man syftar.
 • Det är även förbjudet att citera inlägget direkt ovanför sitt, eftersom det är underförstått att det är föregående inlägget man syftar till om man inte skriver något annat. I undantagsfall kan det dock vara nödvändigt att citera en eller flera små delar av ett långt inlägg för att tydliggöra vilken eller vilka delar av inlägget det är man svarar på.
 • Det är förbjudet att sälja saker utanför AirsoftBörsen. Det är också förbjudet att tipsa om en annons du har utanför AirsoftBörsen på ett sådant sätt att man kan genomföra handel utan access till AirsoftBörsen.
 • Evenemangstrådar. Angående spel där man tillåter minderåriga att deltaga under samma premisser som andra spelare är detta inget vi på AirsoftSverige tänker främja.
  Därför är det otillåtet att posta trådar där man annonserar att minderåriga får spela.
  När det gäller formen målskytte och APSC så är detta tillåtet då det sker under sådana former som fungerar under svensk lagstiftning.
§4 Trådlåsningar, varningar mm
 • Använd rapporteringsfunktionen! Det gör det lätt för oss mods och admins att se när ni tycker att någonting är fel. Rapporterade trådar/inlägg ser alla mods och admins.
 • Frågor eller synpunkter på låsta, flyttade eller raderade trådar eller raderade inlägg ska skötas via PM med admin eller berörd moderator.
 • Frågor eller synpunkter på varningar ska skötas via PM med admin eller berörd moderator.
§5 Signaturer och avatarer
 • Inga stötande bilder eller politiska symboler får visas på er avatar, ej heller föreställa eller likna något som kan uppfattas kränkande eller förnedrande på något sätt.
 • Signaturen SKALL hållas kort. Över 2 rader är olämpligt. Bilder är ej tillåtna.
 • Inga animerade avatarer.
§6 Brott
 • Du får inte uppmana till brott eller sprida någon annan persons uppmaning till olika sorters brott.
 • Det förbjudet att hota någon med psykiskt eller fysiskt våld.
 • Det är förbjudet att i skrift eller på annat sätt förmedla sådant som kan uppfattas som hets mot folkgrupp.
 • Du får inte sprida länkar med anknytning till piratkopierat material eller som har länkar till sådana sidor.
 • Du får heller inte sprida eller länka till bilder och/eller texter av pornografisk natur.
§7 Krav för tillträde till och regler för Airsoftbörsen (köpes, säljes- och bytesforumen)
 • Du måste vara 18 år fyllda för att få tillgång till Airsoftbörsen och för att få köpa, sälja och byta saker genom Airsoftsverige.com. Inga undantag! Kringgående av detta genom att använda annans konto eller att registrera ett konto med falskt namn eller födelsedata leder till ban och polisanmälan!
 • Du måste fylla i dina personuppgifter i din profil för att få tillgång till Airsoftbörsen, detta för att kunna verifiera din ålder. Det gör du här.
 • Det är förbjudet att sälja saker utanför AirsoftBörsen. Det är också förbjudet att tipsa om en annons du har utanför AirsoftBörsen på ett sådant sätt att man kan genomföra handel utan access till AirsoftBörsen.
 • Hur du får tillgång till Airsoftbörsen: http://airsoftsverige.com/forum/viewtop ... =31&t=2535
 • Reglerna för Airsoftbörsen hittas här: http://airsoftsverige.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=5

§8 Regler gällande tillsägelser, varningar och bans

Den som bryter mot forumets regler, god forumssed eller på annat sätt stör eller förstör kan få en tillsägelse, en varning eller bli bannad. Vilket som gäller beror på regelbrottets art och hur man skött sig tidigare.
 1. Tillsägelser är en mildare form av varning. Dessa registreras, precis som varningarna, men används i tveksamma fall och tas i beaktande om det skulle uppstå ännu ett tveksamt fall.
 2. Varningar registreras dolt på forumet. I regel gäller "three strikes", dvs att man får två varningar och den tredje leder till ban men detta är inte slaget i sten. Crew förbehåller sig rätten att banna direkt eller efter bara en tidigare varning.
 3. Bans finns i fyra varianter beroende på regelbrottets art.
  1. Permaban, dvs livsstids ban. Dessa skall endast dömas ut i särskilt allvarliga fall.
  2. 12 månader.
  3. 6 månader.
  4. 3 månader.
  5. Tempban (max 1 månad).
 4. Bans utdelas av en admin men kräver samtycke från minst en annan admin och två mods. Permabans kräver samtycke från två andra admins och tre mods. Användaren skall få ett mail till sin registerade mailadress med en förklaring av vad som hänt och information om tidsbegränsning och villkoren för eventuellt återinsläpp.
 5. Om en admin anser sig tvungen att banna någon omedelbart för att förhindra brott eller skada så får han utfärda en tempban tills dess att tillräckligt många andra admins och mods uttalat sig i ärendet. Därefter kan tempban omvandlas till permaban, tidsbegränsad ban eller hävas. Användaren skall informeras om detta via mail.
 6. Ett återinsläpp kräver:
  1. Att användaren inte blivit permbannad tidigare.
  2. Att avstängningen från forumet löpt hela den utsatta perioden.
  3. Att användaren inte försökt kringgå ban genom att tex skapa ett nytt konto. Här gäller nolltolerans.
  4. En ursäkt och löfte om fortsatt gott uppförande från den bannade användaren.
  5. Användaren måste själv kontakta AirsoftSverigeSiteAdmin@gmail.com för prövning om återinsläpp.
 7. Användare som blivit bannade innan detta regelverk infördes kan kontakta AirsoftSverigeSiteAdmin@gmail.com och be att få sin ban omvandlad till en tidsbegränsad ban. Förutsättningen för återinsläpp är att man inom rimliga gränser uppfyller kraven under punkt 6.
§9 Övrigt
 • Som användare på detta forum ska man fylla i sina uppgifter på ett korrekt sätt! Självklart fyller man i de uppgifter man vill. Men de uppgifter som man väljer att fylla i ska vara riktiga.. dvs inga påhittade städer eller liknande.
 • Har man problem med läs- och skrivsvårigheter (dyslexi) rekommenderas att man antingen skaffar en rättstavningsplugin till sin browser eller låter någon ordbehandlare eller liknande att stavningskontrollera innan man postar inlägget. Detta är inte för att vi tycker illa om personer med dyslexi utan för att det underlättar både för dom och övriga forumsmedlemmar om inläggen är lätt läsbara och användare slipper fråga "vad menar du egentligen?".
 • När man lägger in en bild i forumet, gäller följande:
  • Är bilden mer än 1024 pixlar bred eller hög så lägg bara en länk till bilden. Bredare bilder än så kommer ändå att bli kapade.
  • Bilder ska ej fotograferas mot en osmaklig bakgrund, såsom en toalett eller en säng.
§10 Speciella regler för återförsäljare
 • Som återförsäljare ska man vid postande i tråd använda en användare som symboliserar vilken återförsäljare man är.
 • Som återförsäljare får man inte göra direkt reklam för varor man säljer.
 • Som återförsäljare får du däremot göra reklam för spel som du arrangerar i Evenemangstråden.
 • Som återförsäljare får du lov att tipsa användare om att ditt företag genomför tjänster som reparation eller uppgraderingar. Återförsäljaren får dock ej ange priser för sina tjänster.
 • Anställda eller vänner till återförsäljare får inte ge direkt reklam för företaget.
 • Återförsäljare får inte sälja varor från sitt företag i Airsoftbörsen. Återförsäljare och användare uppmanas att skilja på företag och privatperson.
 • Vid tvist mellan återförsäljare och användare på forumet relaterade inlägg föreligger samma regler som för alla andra användare. Moderatorer och Admins har ALLTID rätten att ändra efter eget tycke och smak.
Mer information
Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor

Kontakt
Vid ev. problem eller frågor kontakta antingen: Det är en omöjlighet för moderatorer och administratörer att kontrollera alla inlägg som skrivs i forumet och således kan vi inte garantera alla inläggs korrekthet, fullständighet eller nytta. Vi reserverar oss rättigheten att redigera eller radera inlägg, avatarer och signaturer eller på annat sätt modifiera användares profiler om vi så anser lämpligt.

Administratörerna och moderatorerna har i alla lägen tolkningsrätten på sin sida.
Vi reserverar oss rättigheten att ändra ovanstående regler med eller utan förvarning.

Senast uppdaterad 2013-03-28

Return to “Om AirsoftSverige”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests