2 Jan 2015 - Nu ÄR gasdrivna airsoftvapen licensfria!

Allt som handlar om airsoft men inte täcks av andra forum
User avatar
discorpia
Posts: 51
Joined: 22 March 2013, 19:44
Lag: N.C.S.
Played Since: 2013
Location: Stockholm
Contact:

Re: 2013 - Året då gasdrivna airsoftvapen SKALL legaliseras!

Postby discorpia » 1 December 2013, 12:15

De besked jag mötts av när jag petat runt hos div. myndigheter är att man mer eller mindre inväntar den pågående vapenutredningen innan man vill ta upp några vapenfrågor eftersom man utgår ifrån att vad man än kommer fram till i en parallell process kommer få vika åt sidan när man totalrenoverar vapenlagen efter utredningen.

Med tanke på hur utredarnas utspel och slutsatser i den pågående vapenutredningen sett ut är det nog tyvärr bara att vänta sig fler logiska kullerbyttor och jag skulle inte bli förvånad "effektbegränsning"-definitionen utökades till att ställa fler krav (röd flamdämpare och what not) utan att man för den sortens skull breddar det till att gälla gasvapen. (Hela utredningen kryllar av symbolism och i princip samtliga förslag som kommit hittills handlar om att skärpa reglerna för lagliga vapenägare och något magiskt oförklarat sätt därmed komma åt den grova brottsligheten.)

Det är inte nödvändigtvis helt negativt för frågan att den lämnats lite utanför den moralpanik som är vapenutredningen nu även om den mycket väl kan komma att inkluderas/de kanske även ser över effektbegränsade vapen. Jag tror dock att ingen kommer ta tag i den förrän vapenutredningens förslag på ett eller annat sätt omsatts i lag och man tydligt sett om det innebär någon förändring även för effektbegränsade vapen.
GBBR / PTWStyrelseledamot i SARSpelar i NCSMina Affärsredovisningar

User avatar
NonEx
Posts: 646
Joined: 16 May 2012, 17:42
Location: Malmö

Re: 2013 - Året då gasdrivna airsoftvapen SKALL legaliseras!

Postby NonEx » 18 December 2013, 18:30

Min optimism har dött ut lite och oddsen på att något händer innan årskiftet (eller efter?) är ju lika med noll, så hade inget val;

http://www.swegaslegal2014.info/

Får uppdatera headern på sidan till 2014 när jag orkar... :p

User avatar
NonEx
Posts: 646
Joined: 16 May 2012, 17:42
Location: Malmö

Re: 2014 - Året då gasdrivna airsoftvapen SKALL legaliseras!

Postby NonEx » 8 January 2014, 08:42

Uppdaterade titeln på topic till 2014.... sad day :|

User avatar
Mixe
Posts: 318
Joined: 19 August 2012, 00:20
Lag: S.A.R
Played Since: 2012
Location: Solna, Stockholm

Re: 2014 - Året då gasdrivna airsoftvapen SKALL legaliseras!

Postby Mixe » 13 January 2014, 00:08

Det här är en kamp mot väderkvarnar, synd att säga. NonEx, ditt engagemang och genomförande har varit grymt, mycket kudos. Problemet är nog bara att fönstret för påverkan inte är öppet. Lagförslaget är skrivet, det väntar på att processas, och det kommer att hända... så småningom. Vi har fått allt vi har velat ha, det enda som kan skynda på processen nu är medial uppmärksamhet.
Men allt detta stod ju klart för nästan ett år sedan, i den gamla tråden?

baracken
Posts: 366
Joined: 19 May 2012, 22:49
Location: Nyköping

Re: 2014 - Året då gasdrivna airsoftvapen SKALL legaliseras!

Postby baracken » 15 January 2014, 21:16

Länkade på Airsoft köp och sälj grupp på facebook, min egna köp och sälj på facebook och min egna facebook sida :)

User avatar
Logon
Posts: 87
Joined: 3 February 2014, 13:09
Played Since: 2013

Re: 2014 - Året då gasdrivna airsoftvapen SKALL legaliseras!

Postby Logon » 6 February 2014, 14:29

Bara fortsätta att driva!
Kan vi vanliga dödliga göra något?
Ringa någon kontaktperson?, skicka brev? osv

Schonke
Posts: 70
Joined: 19 August 2013, 19:19
Played Since: 2013

Re: 2014 - Året då gasdrivna airsoftvapen SKALL legaliseras!

Postby Schonke » 2 March 2014, 03:56

Det är valår i år och snart börjar partiernas kandidater att synas på torg runt om i landet. Passa på att svänga förbi och prata lite med dem om frågan och förklara vad airsoft är om de inte vet eller har en negativ bild av det!

User avatar
Schultz
Posts: 463
Joined: 14 May 2012, 15:17
Lag: ODA-727
Played Since: 2010
Location: Göteborg

Re: 2014 - Året då gasdrivna airsoftvapen SKALL legaliseras!

Postby Schultz » 3 April 2014, 16:13

http://www.regeringen.se/sb/d/18591/a/237870

Det föreslås också att tillståndsbefrielsen för innehav av effektbegränsade vapen även ska omfatta bland annat airsoftvapen som drivs av gas.

Trevliga nyheter, även om det inte är klubbat ännu
ODA 727
PTW User


Mina affärsredovisningar

User avatar
NonEx
Posts: 646
Joined: 16 May 2012, 17:42
Location: Malmö

Re: 2014 - Året då gasdrivna airsoftvapen SKALL legaliseras!

Postby NonEx » 3 April 2014, 16:23

Fick mail av Gustav i morse ang. detta;

Hej NN!

Jag vill berätta att regeringen idag tagit beslut om en lagrådsremiss om skärpningar i vapenlagstiftningen. Bland förslagen som rör vapenfrågor omhändertas också förslaget om att tillståndsbefrielsen för innehav av efffektbegränsade vapen även ska omfatta bl.a. airsoftvapen som drivs av gas. Lagändringarna föreslås träda i kraft 2 januari 2015. Ett pressmeddelande kommer dyka upp på Justitiedepartementets webbplats inom kort.

Tack för ert engagemang i denna fråga och ha en trevlig dag!


Vänliga hälsningar

Gustav Gellerbrant

-----------------------
Gustav Gellerbrant
Politiskt sakkunnig
Justitiedepartementet
Regeringskansliet

:shock:

Jäkla tur det inte kom den 1:a april...

Dags att lusläsa dokumenten och se till så där inte är några dumma kryphål eller missar.

Jag kan dock känna att det verkar oerhört positivt när man i ett lagförslag som i stort gäller skärpning av vapenlagen specifikt tar ut gasdrivna airsoftvapen som ett undantag/tillägg i lagen. Det känns ju som det borde glida igenom med det andra... :o

Lade upp en update på change.org sidan; https://www.change.org/petitions/justit ... t-replicas
Last edited by NonEx on 3 April 2014, 16:37, edited 2 times in total.

User avatar
MarLin
Posts: 152
Joined: 15 May 2012, 01:23
Lag: Viking Security Agency
Location: Luleå

Re: 2014 - Året då gasdrivna airsoftvapen SKALL legaliseras!

Postby MarLin » 3 April 2014, 16:24

Äntligen tas det upp! Hoppas det går genom nu då.
Fråga: Vad är det för likhet på en papegoja? Svar: Den kan varken eller...

User avatar
Nitisk
Posts: 660
Joined: 23 May 2012, 10:51
Lag: New World Operations
Location: Umeå

Re: 2014 - Året då gasdrivna airsoftvapen SKALL legaliseras!

Postby Nitisk » 3 April 2014, 16:33

Kan inte annat än gratulera att det verkar rulla framåt till slut. Hoppas att det går smidigt och utan problem nu bara.

User avatar
NonEx
Posts: 646
Joined: 16 May 2012, 17:42
Location: Malmö

Re: 2015 - Året då gasdrivna airsoftvapen SKALL legaliseras!

Postby NonEx » 3 April 2014, 17:06

Relevant bit ut PDF dokumentet;

6 Definitionen av effektbegränsade vapen bör utvidgas

Regeringens förslag: Reglerna om effektbegränsade vapen ska utöver kolsyre-, luft- och fjädervapen också omfatta vapen med ett annat lik-nande utskjutningsmedel.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag i sak. I promemorian föreslås dock att författningsändringar ska göras endast på förordningsnivå.
Remissinstanserna: Förslaget tillstyrks av Statens kriminaltekniska laboratorium. Rikspolisstyrelsen påpekar, i linje med vad även Malmö kommun anför, att det finns risk för att vapenrepliker kan förväxlas med tillståndspliktiga skarpladdade vapen. Styrelsen anser att airsoftvapen och andra repliker därför ska få innehas på allmän plats endast om de är tillverkade i en från skarpa vapen starkt avvikande färg. Övriga remissin-stanser kommenterar inte förslaget särskilt.

Skälen för regeringens förslag: Vapenlagstiftningen skiljer på ordi-nära skjutvapen och sådana skjutvapen som har begränsad effekt. För vapen som har begränsad effekt gäller inte samma krav beträffande bl.a. tillstånd till innehav. Den som är över 18 år behöver t.ex. enligt 2 kap. 1 § andra stycket vapenlagen inte ha tillstånd om vapnet är ett kolsyre-, luft- eller fjädervapen som är avsett för målskjutning eller ett harpun-vapen och om det har en begränsad effekt i förhållande till andra jämför-liga skjutvapen (effektbegränsade vapen). I 1 kap. 2 § vapenförordningen anges när ett vapen ska anses vara effektbegränsat. Där föreskrivs att ett kolsyre-, luft- eller fjädervapen anses ha begränsad effekt om en projektil från vapnet fyra meter från pipans mynning har en anslagsenergi som är mindre än tio joule. Ett hel- eller halvautomatiskt vapen av det angivna slaget ska enligt andra stycket anses ha begränsad effekt om varje pro-jektil från vapnet har en anslagsenergi som är mindre än tre joule fyra meter från pipans mynning. Enligt tredje stycket gäller särskilda regler för kolsyrevapen som är avsedda för att med färg markera träffar på deltagare i stridsspel (paintballvapen). Ett sådant vapen ska anses ha begränsad effekt om vapnet är konstruerat för att laddas med färg-ampuller med en minsta diameter om 16 mm.

Rikspolisstyrelsen har i en rapport från 2003 (dnr Ju2003/3894/L4) fört fram att reglerna om effektbegränsade vapen bör ändras så att dessa inte bara ska tillämpas på kolsyre-, luft- och fjädervapen utan också på vapen där projektilen drivs av andra liknande utskjutningsmedel. I de-partementspromemorian Förstärkt kontroll av vapen m.m. (Ds 2004:32) föreslogs att reglerna om effektbegränsade vapen skulle utvidgas till att även omfatta vapen med andra jämförbara utskjutningsmedel. Förslaget kommenterades inte särskilt av remissinstanserna och togs inte heller upp till behandling i propositionen Ökad kontroll av vapen (prop. 2005/06:113) där andra förslag i promemorian behandlades.

Paintballvapen används i paintball som är ett spel vanligen mellan två lag som skjuter på varandra med färgkulor. Färgkulorna är normalt 17 mm i diameter och består av ett gelatinhölje som innesluter färg. Paintballvapen drivs i allmänhet av kolsyra eller luft. Airsoftvapen är ofta repliker av riktiga handeldvapen och används bl.a. i spelet airsoft som påminner om paintball. Projektilerna är vanligen plastkulor som är 6 mm i diameter. Airsoftvapen kan vara kolsyre-, luft- eller fjädervapen men drivs ofta på något annat sätt. Ett vanligt drivmedel är gasen Green gas som huvudsakligen består av propan. En mera ovanlig drivgas är Red gas som är en freon (HCFC-22). Dessa gaser ger, allt annat lika, projek-tilen en lägre utgångshastighet än kolsyra. Det förekommer också el-drivna airsoftvapen.

Förvaltningsrätten i Uppsala skriver i sitt remissyttrande över 2013 års utredning att vapen som drivs av t.ex. Green gas i allmänhet inte torde vara farligare än kolsyrevapen och ifrågasätter därför om det finns skäl att göra åtskillnad mellan sådana vapen i fråga om krav på tillstånd. För-valtningsrätten föreslår att frågan behandlas i det fortsatta lagstiftnings-arbetet.

Gemensamt för paintballvapen och airsoftvapen är att de vanligtvis har kortare räckvidd och lägre anslagsenergi än vapen som skjuter ut metall-projektiler. Projektilernas material och form gör också att penetrations-förmågan är sämre än hos standardprojektiler i metall. Som anförs i pro-memorian är därför dessa vapen i normalfallet betydligt mindre farliga än vapen som skjuter ut metallprojektiler. Vapen av kolsyre-, luft- och fjä-dervapentyp som drivs av andra men liknande utskjutningsmedel, exem-pelvis airsoftvapen som drivs av Green gas, är i allmänhet mindre farliga än kolsyre-, luft- eller fjädervapen. Det saknas därför anledning att be-handla dessa vapen på ett strängare sätt än kolsyre-, luft- och fjäder-vapen. Regeringen uppfattar att detta även är bl.a. Rikspolisstyrelsensbedömning. Mot denna bakgrund anser regeringen att reglerna för effekt-begränsade vapen bör ändras så att dessa utöver kolsyre-, luft- och fjäder-vapen också omfattar vapen med ett annat liknande utskjutningsmedel.

Det saknas underlag för att i detta lagstiftningsärende behandla vad Rikspolisstyrelsen i sitt remissyttrande föreslår i fråga om innehav av vapenrepliker på allmän plats. Frågan är emellertid viktig och regeringen avser att noga följa utvecklingen.

Till skillnad från vad som föreslås i promemorian anser regeringen att en utvidgning av definitionen av effektbegränsade vapen fordrar änd-ringar inte endast på förordningsnivå utan även i 2 kap. 1 § vapenlagen, vilket också stämmer överens med det författningsförslag som lämnades i departementspromemorian Förstärkt kontroll av vapen m.m. (Ds 2004:32).
Känns som det kan bli en framtida fight om att hindra att man blir tvungen att ha reflexoranga vapen :p
Men det tar vi en annan dag.

I stort är texten korrekt och positivt skriven.2.2 Förslag till lag om ändring i vapenlagen (1996:67)

Härigenom föreskrivs i fråga om vapenlagen (1996:67)
dels att 1 a kap. 7 §, 2 kap. 1, 3 och 6 §§, 10 kap. 2 § och 11 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken till 2 kap. ska lyda ”Tillstånd och auktorisation”,
dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 2 kap. 6 a, 17 och 18 §§, och 6 kap. 3 c §, samt närmast före 2 kap. 17 § och 6 kap. 3 c § nya rubriker av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

2 kap.
1 §1
Tillstånd krävs för att
a) inneha skjutvapen eller ammunition,
b) driva handel med skjutvapen,
c) yrkesmässigt ta emot skjutvapen för reparation eller översyn, eller
d) föra in skjutvapen eller ammunition till Sverige.

Tillstånd krävs inte för den som har fyllt arton år, om vapnet är ett kolsyre-, luft- eller fjädervapen som är avsett för målskjutning eller ett harpunvapen och om det har en begränsad effekt i förhål-lande till andra jämförliga skjutva-pen (effektbegränsade vapen). Tillstånd krävs inte heller om innehavaren har lånat vapnet enligt bestämmelserna i 3 kap. 1 a eller 7 §.

Föreslagen lydelse

2 kap.
1 §1
Tillstånd krävs för att
a) inneha skjutvapen eller ammunition,
b) driva handel med skjutvapen,
c) yrkesmässigt ta emot skjutvapen för reparation eller översyn, eller
d) föra in skjutvapen eller ammunition till Sverige.

Tillstånd krävs inte för den som har fyllt arton år, om vapnet är ett kolsyre-, luft- eller fjädervapen eller ett vapen med ett annat lik-nande utskjutningsmedel och är avsett för målskjutning eller ett harpunvapen och om vapnet har en begränsad effekt i förhållande till andra jämförliga skjutvapen (ef-fektbegränsade vapen). Tillstånd krävs inte heller om innehavaren har lånat vapnet enligt bestämmel-serna i 3 kap. 1 a eller 7 §.

User avatar
Redstar
Posts: 92
Joined: 9 June 2013, 17:51
Lag: Force 136
Played Since: 2013
Location: Sala

Re: 2015 - Året då gasdrivna airsoftvapen SKALL legaliseras!

Postby Redstar » 3 April 2014, 17:47

Oj, härliga nyheter, jag kan acceptera att man inte får ha airsoftvapen på allmän plats, beroende på vad detta innebär. Jag tar inte med mig min bössa till affären direkt. I förslaget ger de utrymme för både airsoft och paintball och legitimerar det på så sätt i en lagförankrad text. Vi får se om detta gör att gasvapnen blir billigare i svenska butiker, och på så sätt ökar ruljansen. Vi vill inte se fler butiker som Vapenbutiken slå igen.
Sticks & stones may break my bones, but hollow points expand on impact.

Nixon
Posts: 560
Joined: 9 May 2012, 14:34
Lag: FENRIR
Location: Storvreta

Re: 2015 - Året då gasdrivna airsoftvapen SKALL legaliseras!

Postby Nixon » 3 April 2014, 22:27

Nonex: jag vill kyssa dig.
FENRIR har aldrig brutit ett spel, aldrig skräpat ned och tänker fan inte börja nu.

User avatar
NonEx
Posts: 646
Joined: 16 May 2012, 17:42
Location: Malmö

Re: 2015 - Året då gasdrivna airsoftvapen SKALL legaliseras!

Postby NonEx » 3 April 2014, 22:46

Är du en het tjej så bring it on :D

User avatar
Dimage
Posts: 205
Joined: 14 May 2012, 20:45
Lag: Kangals
Played Since: 2007
Location: Gävle
Contact:

Re: 2015 - Året då gasdrivna airsoftvapen SKALL legaliseras!

Postby Dimage » 3 April 2014, 23:27

också omfatta vapen med ett annat lik-nande utskjutningsmedel
Den lilla meningen gör ju att oavsätt vad som händer i framtiden så kommer våra vapen vara lagliga.
Det enda som kan stoppa airsoft efter det är ju att man tar en lag som förbjuder airsoft helt.

User avatar
totallyspies
Posts: 218
Joined: 31 January 2013, 09:35
Lag: THB
Played Since: 2013
Location: Jönköping/Bottnaryd
Contact:

Re: 2015 - Året då gasdrivna airsoftvapen SKALL legaliseras!

Postby totallyspies » 4 April 2014, 11:24

Snart blir det att impotera gas vapen, stackar de svenska åf egentligen. Vilken förlust de kommer gå med :o?

User avatar
Namboy
Posts: 705
Joined: 15 May 2012, 10:22
Lag: AA
Location: Malmö

Re: 2015 - Året då gasdrivna airsoftvapen SKALL legaliseras!

Postby Namboy » 4 April 2014, 11:58

Image
"We're surrounded. That simplifies things."

User avatar
discorpia
Posts: 51
Joined: 22 March 2013, 19:44
Lag: N.C.S.
Played Since: 2013
Location: Stockholm
Contact:

Re: 2015 - Året då gasdrivna airsoftvapen SKALL legaliseras!

Postby discorpia » 4 April 2014, 13:43

Mycket trevliga nyheter, även om vissa övriga ändringar i vapenlagstiftningen verkar lämna en hel del att önska.

Riktigt grymt jobbat av NonEx, stor eloge!

Apropå förslaget:
Vad räknas egentligen som "allmän plats" (offentlig plats, som det heter i de flesta andra sammanhang utom lagtexter) numera? Definitionen "väg, gata, torg eller område som är tillgängligt för alla" verkar innebära att det är ett område som finns med i någon sorts stadsplanering, så t.ex. ren skog är undantagen?

Räknas även större parker/naturområden, t.ex. Hagaparken i Stockholm eller Slottskogen i Göteborg som allmän plats?
GBBR / PTWStyrelseledamot i SARSpelar i NCSMina Affärsredovisningar

User avatar
Magne
Återförsäljare
Posts: 254
Joined: 15 May 2012, 20:58
Lag: Thor Company (BGM)
Played Since: 2007
Location: Umeå
Contact:

Re: 2015 - Året då gasdrivna airsoftvapen SKALL legaliseras!

Postby Magne » 4 April 2014, 13:43

Tror inte att många ÅF går med förlust pga det här...elbössor har varit lagliga att importera hela tiden men har sålts i mängder av ett antal Svenska butiker iaf.
Får vår del så har vi försökt hålla nere priserna hela tiden men jag tror att det kommer inga massiva prissänkningar för vi har garantier vi ska stå för, moms och skatter kan vi aldrig smita ifrån...för vår del som är rätt unga i AS branschen men funnits med sedan 2002 mot taktisk utrustning är det enda som händer är att om försäljningen sviker och vi börjar gå back på AS så stänger vi fliken Träningsvapen på vår hemsida och minns det som en kul period men satsar dom pengarna mot Polis och Militär igen, samt utökar mot IPSC och Jakt. Jag tror inte att det behöver bli resultatet av det här utan snarare att intresset ökar för GBB & GBBR vilket jag tycker är kul och på tiden som spelare själv, vi tycker att det här är ett steg i rätt riktning från lagstiftarna !

User avatar
Genocide
Admin
Posts: 2205
Joined: 5 May 2012, 18:46
Lag: JTF-S
Played Since: 2007
Location: Boden

Re: 2015 - Året då gasdrivna airsoftvapen SKALL legaliseras!

Postby Genocide » 4 April 2014, 14:34

Som sagt förr.

En svensk åf ger garanti. Vilket inte utländska leverantörer ger.
Bara det är värt massor.

Jag tror att intresset för gasbössor kommer växa istället.
Sen behövs butiker som tex dgear för ombyggnad, reperation och trim!
Nothing ever stays stock...
http://www.pmairsoft.se

Hymer
Posts: 116
Joined: 29 May 2012, 09:27
Lag: Angry Angels
Played Since: 2007
Location: Lidköping

Re: 2015 - Året då gasdrivna airsoftvapen SKALL legaliseras!

Postby Hymer » 4 April 2014, 14:34

Äntligen :D Fan va bra jobbat av er som engagerat er.

User avatar
Davee
Posts: 55
Joined: 22 August 2012, 12:06
Lag: MHF Tovarishchi
Played Since: 2009
Location: Arboga
Contact:

Re: 2015 - Året då gasdrivna airsoftvapen SKALL legaliseras!

Postby Davee » 4 April 2014, 14:58

Fasen vad bra! Well done. :D
Profilbild från Titanfoto.se

User avatar
MikeKilo
Posts: 84
Joined: 17 September 2012, 22:48
Lag: ST36
Location: Malmö

Re: 2015 - Året då gasdrivna airsoftvapen SKALL legaliseras!

Postby MikeKilo » 4 April 2014, 16:51

Detta trodde jag inte skulle hända denna sidan 2020, om ens någonsin. Riktigt grymt jobbat NonEx och alla andra som har engagerat sig i frågan!

Smolk i bägaren är de andra skärpningarna men vi får först vänta på proppen för att se riktigt hur illa det blir.
Vad räknas egentligen som "allmän plats" (offentlig plats, som det heter i de flesta andra sammanhang utom lagtexter) numera? Definitionen "väg, gata, torg eller område som är tillgängligt för alla" verkar innebära att det är ett område som finns med i någon sorts stadsplanering, så t.ex. ren skog är undantagen?

Räknas även större parker/naturområden, t.ex. Hagaparken i Stockholm eller Slottskogen i Göteborg som allmän plats?
Som vanligt är frågan lite mer komplext än den ser ut att vara. Att offentlig plats har ersatt den gamla benämningen allmän plats är tyvärr bara halva sanningen. De begreppen skiljer sig nämligen också åt en bit.

Offentlig plats är definierad i 1 kapitlet 2§ Ordningslagen så som:

Med offentlig plats enligt denna lag avses

1. allmänna vägar,
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål,
3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik.

Dessutom finns möjligheter för regeringen och kommuner att genom lokala ordningstadgor jämställa platser med offentliga platser, görs ofta det kommer till idrottshallar och andra offentliga byggnader.

Allmän plats däremot finns inte längre legaldefinierat utan är ett gammat begrepp som har levt kvar i bl.a. Brottsbalken och VapenL.

Dess innebörd är vidare och omfattar "i princip varje plats, utomhus eller inomhus, som är upplåten för eller annars frekventeras av allmänheten."(Åbergs kommentar till OrdL)

Begreppet allmän plats är alltså vidare i sin omfattning än vad offentlig plats är. I vilket fall är dock både Hagaparken och Slottsskogen offentliga och allmänna platser. Om ren skog är det bygger dels på om den är detaljplanerad (mycket sällan) och sedan om kommunen eller regeringen tyckt till om frågan.
Medic ST36.

Medarrangör till Heats and Minds-spelen.

User avatar
GraLLaN_
Posts: 56
Joined: 24 May 2012, 22:07
Location: Skellefteå

Re: 2015 - Året då gasdrivna airsoftvapen SKALL legaliseras!

Postby GraLLaN_ » 4 April 2014, 18:30

ÄNTLIGEN!!! :D


Return to “Allmänt om airsoft”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests