2 Jan 2015 - Nu ÄR gasdrivna airsoftvapen licensfria!

Allt som handlar om airsoft men inte täcks av andra forum
User avatar
NonEx
Posts: 646
Joined: 16 May 2012, 17:42
Location: Malmö

Re: 2015 - Året då gasdrivna airsoftvapen SKALL legaliseras!

Postby NonEx » 4 April 2014, 20:35

Pessimist som man är så skall jag bara understryka att det inte är helt klart ännu.

Men vad jag kan se så är det det närmsta som varit under alla år och det känns troligt att det faktist går igenom den här gången :o

lintott
Posts: 16
Joined: 9 February 2014, 00:36
Played Since: 2014
Location: Skåne

Re: 2015 - Året då gasdrivna airsoftvapen SKALL legaliseras!

Postby lintott » 4 April 2014, 22:19

Kan knappt tro det är sant. Wow. Välinformerad lagstiftning i rätt riktning inom ett sånt här område är ovanligt.

User avatar
Puggen
Posts: 47
Joined: 17 May 2012, 13:51
Lag: Combat Wombats
Played Since: 2006
Location: Stockholm
Contact:

Re: 2015 - Året då gasdrivna airsoftvapen SKALL legaliseras!

Postby Puggen » 5 April 2014, 00:09

Oerhört glädjande nyheter. Hoppas att det går igenom nu bara! Mera GAS åt folket!
Airsoft är bara en många sysslor. Gemensamt för mina sysslor är att det kostar pengar, mycket pengar...

Min presentation!

https://airsoftsverige.com/forum/viewto ... 65&t=39318

User avatar
FaniSkogen
Posts: 227
Joined: 14 May 2012, 16:17
Location: Borlänge
Contact:

Re: 2015 - Året då gasdrivna airsoftvapen SKALL legaliseras!

Postby FaniSkogen » 6 April 2014, 11:37

Att svenska återförsäljare skulle lida av detta tror jag inte. Det har varit lika olagligt för dem som för privatpersoner att importera och sälja gasvapen. Så nu kan även de göra detta helt lagligt.

User avatar
1mpulseS0D
Posts: 121
Joined: 14 May 2012, 16:37
Played Since: 2013
Location: Kristianstad, Skåne, Sweden

Re: 2015 - Året då gasdrivna airsoftvapen SKALL legaliseras!

Postby 1mpulseS0D » 8 April 2014, 21:20

Detta är riktigt trevligt! Att det äntligen ska bli ändring på den idag flummiga vapenlag!

DrZalt
Posts: 118
Joined: 25 May 2012, 21:43
Played Since: 2009
Location: Ludvika

Re: 2015 - Året då gasdrivna airsoftvapen SKALL legaliseras!

Postby DrZalt » 8 April 2014, 23:11

Det är ju riktigt kul å se att det händer nått :D Att svenska åf blir lidande, tror (även jag) inte kommer å ske, själv så spenderar jag gärna en liten extra slant för att kunna handla airsoftprylar inom svea rikes gränser. Det är ju lite tråkigt om man blir tvungen å ha alla sina bössor i shockrosa, en räcker :D

Kommer garanterat att skaffa gasbössa om/när det går igenom. :D

User avatar
jcastor
Posts: 89
Joined: 14 July 2012, 10:39
Lag: ST.A.R.S
Played Since: 2010

Re: 2015 - Året då gasdrivna airsoftvapen SKALL legaliseras!

Postby jcastor » 9 April 2014, 20:54

Inte den första som skriver det men tack NonEx för allt, vare sig det går igenom eller inte.

User avatar
BRRayTek
Posts: 90
Joined: 30 August 2012, 13:44

Re: 2015 - Året då gasdrivna airsoftvapen SKALL legaliseras!

Postby BRRayTek » 15 April 2014, 20:46

Har delat jag med, och skrivit under. Hoppas detta kommer till rätt. Så de inte förbjuds eller något.

User avatar
MikeKilo
Posts: 81
Joined: 17 September 2012, 22:48
Lag: ST36
Location: Malmö

Re: 2015 - Året då gasdrivna airsoftvapen SKALL legaliseras!

Postby MikeKilo » 7 May 2014, 15:06

Och där kom propositionen: http://www.regeringen.se/content/1/c6/2 ... 9d7bd6.pdf

Det intressanta finns på sidorna 30-32. Kortfattad slutsats är att definitionen av effektbegränsade vapen bör utökas till att även innefatta Gasdrivna airsoftvapen.

Dessutom kan jag meddela att man helt verkar ha skitit i Högne Rydheims urkassa utredning, mycket trevligt!
Medic ST36.

Medarrangör till Heats and Minds-spelen.

User avatar
MarLin
Posts: 152
Joined: 15 May 2012, 01:23
Lag: Viking Security Agency
Location: Luleå

Re: 2015 - Året då gasdrivna airsoftvapen SKALL legaliseras!

Postby MarLin » 7 May 2014, 16:50

Fasen vad nice, Bara och hoppas det går hela vägen nu då.

Och som nämnts tidigare i tråden, Extremt stora kudos till NonEx för att han drivit på detta! Bra jobbat!
Fråga: Vad är det för likhet på en papegoja? Svar: Den kan varken eller...

User avatar
Titan
Posts: 224
Joined: 14 May 2012, 14:23
Lag: Legion
Played Since: 2003
Location: Mullsjö
Contact:

Re: 2015 - Året då gasdrivna airsoftvapen SKALL legaliseras!

Postby Titan » 7 May 2014, 17:10

Skärpningar i vapenlagstiftningen

Prop. 2013/14:226
...Tillståndsbefrielsen för innehav av effektbegränsade vapen ska även omfatta bl.a. airsoftvapen som drivs av gas...
Källa: http://www.regeringen.se/sb/d/17854/a/239818
Regeringens förslag: Reglerna om effektbegränsade vapen ska utöver kolsyre-, luft- och fjädervapen också omfatta vapen med ett annat lik-nande utskjutningsmedel.
Rikspolisstyrelsen har i en rapport från 2003 (dnr Ju2003/3894/L4) fört fram att reglerna om effektbegränsade vapen bör ändras så att dessa inte bara ska tillämpas på kolsyre-, luft- och fjädervapen utan också på vapen där projektilen drivs av andra liknande utskjutningsmedel. I de-partementspromemorian Förstärkt kontroll av vapen m.m. (Ds 2004:32) föreslogs att reglerna om effektbegränsade vapen skulle utvidgas till att även omfatta vapen med andra jämförbara utskjutningsmedel.
Airsoftvapen är ofta repliker av riktiga handeldvapen och används bl.a. i spelet airsoft som påminner om paintball. Projektilerna är vanligen plastkulor som är 6 mm i diameter. Airsoftvapen kan vara kolsyre-, luft- eller fjädervapen men drivs ofta på något annat sätt. Ett vanligt drivmedel är gasen Green gas som huvudsakligen består av propan. En mera ovanlig drivgas är Red gas som är en freon (HCFC-22). Dessa gaser ger, allt annat lika, projek-tilen en lägre utgångshastighet än kolsyra. Det förekommer också el-drivna airsoftvapen.
Förvaltningsrätten i Uppsala skriver i sitt remissyttrande över 2013 års utredning att vapen som drivs av t.ex. Green gas i allmänhet inte torde vara farligare än kolsyrevapen och ifrågasätter därför om det finns skäl att göra åtskillnad mellan sådana vapen i fråga om krav på tillstånd. För-valtningsrätten föreslår att frågan behandlas i det fortsatta lagstiftnings-arbetet.
Gemensamt för paintballvapen och airsoftvapen är att de vanligtvis har kortare räckvidd och lägre anslagsenergi än vapen som skjuter ut metall-projektiler. Projektilernas material och form gör också att penetrations-förmågan är sämre än hos standardprojektiler i metall. Som anförs i pro-memorian är därför dessa vapen i normalfallet betydligt mindre farliga än vapen som skjuter ut metallprojektiler. Vapen av kolsyre-, luft- och fjädervapentyp som drivs av andra men liknande utskjutningsmedel, exempelvis airsoftvapen som drivs av Green gas, är i allmänhet mindre farliga än kolsyre-, luft- eller fjädervapen. Det saknas därför anledning att behandla dessa vapen på ett strängare sätt än kolsyre-, luft- och fjäder-vapen. Regeringen uppfattar att detta även är bl.a. Rikspolisstyrelsens bedömning. Mot denna bakgrund anser regeringen att reglerna för effekt-begränsade vapen bör ändras så att dessa utöver kolsyre-, luft- och fjäder-vapen också omfattar vapen med ett annat liknande utskjutningsmedel.
Det saknas underlag för att i detta lagstiftningsärende behandla vad Rikspolisstyrelsen i sitt remissyttrande föreslår i fråga om innehav av vapenrepliker på allmän plats. Frågan är emellertid viktig och regeringen avser att noga följa utvecklingen.
Till skillnad från vad som föreslås i promemorian anser regeringen att en utvidgning av definitionen av effektbegränsade vapen fordrar änd-ringar inte endast på förordningsnivå utan även i 2 kap. 1 § vapenlagen, vilket också stämmer överens med det författningsförslag som lämnades i departementspromemorian Förstärkt kontroll av vapen m.m. (Ds 2004:32).
Källa: http://www.regeringen.se/content/1/c6/2 ... 9d7bd6.pdf - Se kapitel 6
Mestadels .357 nuförtiden. 9mm gör större hål än 6mm... :)

User avatar
Genocide
Admin
Posts: 2205
Joined: 5 May 2012, 18:46
Lag: JTF-S
Played Since: 2007
Location: Boden

Re: 2015 - Året då gasdrivna airsoftvapen SKALL legaliseras!

Postby Genocide » 7 May 2014, 17:54

Svenska tack?
Nothing ever stays stock...
http://www.pmairsoft.se

Schonke
Posts: 70
Joined: 19 August 2013, 19:19
Played Since: 2013

Re: 2015 - Året då gasdrivna airsoftvapen SKALL legaliseras!

Postby Schonke » 7 May 2014, 19:29

Svenska tack?
Regeringen anser att det inte finns någon anledning att förbjuda gas-vapen då de ofta har lägre effekt än kolsyrevapen. De konstaterar även att airsoftvapen är relativt ofarliga vapen. Därför ska effekten, inte drivmedlet, vara avgörande i framtiden.


De här styckena får varningsklockorna att ringa i mina öron, men lyckligtvis kom det inte med i den här propositionen utan blir en framtida strid.
Rikspolisstyrelsen påpekar, i linje med vad även Malmö kommun anför, att det finns risk för att vapenrepliker kan förväxlas med tillståndspliktiga skarpladdade vapen. Styrelsen anser att airsoftvapen och andra repliker därför ska få innehas på allmän plats endast om de är tillverkade i en från skarpa vapen starkt avvikande färg.
Det saknas underlag för att i detta lagstiftningsärende behandla vad Rikspolisstyrelsen i sitt remissyttrande föreslår i fråga om innehav av vapenrepliker på allmän plats. Frågan är emellertid viktig och regeringen avser att noga följa utvecklingen.

User avatar
MarLin
Posts: 152
Joined: 15 May 2012, 01:23
Lag: Viking Security Agency
Location: Luleå

Re: 2015 - Året då gasdrivna airsoftvapen SKALL legaliseras!

Postby MarLin » 8 May 2014, 00:03

Tror inte det skulle bli så populärt hos tex alla luftvapenskyttar mm om de skulle tvingas till neonfärgade vapen.

Det finns ju trots allt en hel del luftvapen som ser väldigt rs ut, alltså inte bara airsoftvapen.
Finns till och med leksakspistoler på toys r us som kan lura ögat om man inte är extremt bekant med vapen och vapenmodeller.

Så personligen tycker jag det argumentet rikspolisstyrelsen vill framföra inte är särskilt genomtänkt.

Och sen undrar man varför dom vill ha en sådan lag? Om någon skulle vara korkad nog få för sig att utföra ett brott med en replika eller leksak som är neonfärgad så skulle man väl ändå spraya den svart först, Eller? För om man väl bestämt sig för att göra ett brott med "replika" vapen så skiter man nog allra högaktningsfullt i vad lagen säger om färgen på vapnet. Så fånigt att ens tro att det skulle hindra någon från att begå brottet.
Fråga: Vad är det för likhet på en papegoja? Svar: Den kan varken eller...

Cire
Posts: 386
Joined: 20 July 2012, 19:05
Location: Järfälla

Re: 2015 - Året då gasdrivna airsoftvapen SKALL legaliseras!

Postby Cire » 8 May 2014, 00:12

Tyvärr likt andra förslag till vissa saker så kommer neonfärgade vapen inte påverka kriminella mer än marginellt men påverkar oss som tar det seriöst och gör så att många av oss kommer bryta mot lagen.

User avatar
Sport
Posts: 228
Joined: 22 May 2012, 17:59
Lag: FsM
Played Since: 2009
Location: Göteborg

Re: 2015 - Året då gasdrivna airsoftvapen SKALL legaliseras!

Postby Sport » 8 May 2014, 00:34

Det är ju nästan så man tror att systemet fungerar.

User avatar
NonEx
Posts: 646
Joined: 16 May 2012, 17:42
Location: Malmö

Re: 2015 - Året då gasdrivna airsoftvapen SKALL legaliseras!

Postby NonEx » 8 May 2014, 01:27

:?:o:shock::D


Referens om man vill följa förloppet: http://www.regeringen.se/sb/d/17854/a/239818

Dags att börja budgetera och spara för en bulk order av gasdrivna airsoftvapen i Januari 2015 :)

User avatar
Frantiic
Posts: 187
Joined: 22 August 2012, 15:00
Lag: Basterds
Location: Malmö

Re: 2015 - Året då gasdrivna airsoftvapen SKALL legaliseras!

Postby Frantiic » 13 May 2014, 22:42

lite off topic men ändå inte.

Är det i dagsläget OK att köpa hem ett gäng gas magasin?
I reject your reality and substitute my own!

User avatar
kreator
Posts: 924
Joined: 19 May 2012, 23:16
Lag: Deafening Silence
Played Since: 2002
Location: Grums
Contact:

Re: 2015 - Året då gasdrivna airsoftvapen SKALL legaliseras!

Postby kreator » 14 May 2014, 01:19

Vipertech böös mmmmmmmm
Dear Ichor, please eat Justin Bieber.
I come from a rural area and i behave as such.
Follow @ http://instagram.com/danieldisowned

User avatar
fet_apa
Posts: 307
Joined: 14 May 2012, 13:01
Lag: LDT
Location: Stockholm

Re: 2015 - Året då gasdrivna airsoftvapen SKALL legaliseras!

Postby fet_apa » 14 May 2014, 09:35

@Frantiic: Kolla denna tråd, Gas magasin
<insert 'cool' one-liner here>

icefox
Posts: 26
Joined: 14 May 2012, 17:34
Location: Lund

Re: 2015 - Året då gasdrivna airsoftvapen SKALL legaliseras!

Postby icefox » 18 June 2014, 16:05

Idag kom utskottets betänkande http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lag ... H101JuU36/
Man har föreslagit att riksdagen ska anta förändringen som skulle vara väldigt positiv för oss. Nu är det bara att vänta på debatten den 25 Juni.
Sgt. "Icefox" Maclean

Cebit
Posts: 40
Joined: 19 July 2013, 19:34
Lag: ODA-727
Played Since: 2012

Re: 2015 - Året då gasdrivna airsoftvapen SKALL legaliseras!

Postby Cebit » 25 June 2014, 11:53

Vart hittar man information om debatten?

Cire
Posts: 386
Joined: 20 July 2012, 19:05
Location: Järfälla

Re: 2015 - Året då gasdrivna airsoftvapen SKALL legaliseras!

Postby Cire » 25 June 2014, 12:43


User avatar
NonEx
Posts: 646
Joined: 16 May 2012, 17:42
Location: Malmö

Re: 2015 - Året då gasdrivna airsoftvapen SKALL legaliseras!

Postby NonEx » 25 June 2014, 18:35

Fekk varför ska det vara så tungt material att läsa sig igenom...

Jag kan se att propositionen har godkännts och förslaget om ändring i vapenlagen gällande gas (liknande utskjutningsmedel) ligger i propositionen... ?

Är det done deal eller vad ? :o

Mailar JD och JU och kollar för o vara säker :p

Redovisning förslagspunkter

1. Skärpta straff för vapenbrott

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i vapenlagen (1996:67),

Hmmm... En gubbe kommenterade kolsyrevapnen / repliker specifikt och antydde att han inte tyckte att de var så bra och att det är svårt för vanliga människor att se skillnad på riktigt vapen och attrap...

icefox
Posts: 26
Joined: 14 May 2012, 17:34
Location: Lund

Re: 2015 - Året då gasdrivna airsoftvapen SKALL legaliseras!

Postby icefox » 25 June 2014, 18:46

Vad jag har förstått så biföll kammaren utskottets förslag som var i vårt avseende samma som propositionen. Så jag förstår det som att den nya lagen med "annat liknande utskjutningsmedel" startar gälla Jan 2015 och därmed blir gasvapen lagliga. Men det vore jättebra om du kunde få det bekräftat, det är ju inte den bästa klartexten i alla delar av beslutet.
Bra jobbat i det här iaf NonEx! Du har drivit frågan väldigt bra.
Sgt. "Icefox" Maclean


Return to “Allmänt om airsoft”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests