HowTo Baofeng UV-5R inställningar och manuell programmering

popup
Posts: 21
Joined: 29 May 2012, 19:13
Lag: Stridsverket
Played Since: 2003
Location: Göteborg
Contact:

HowTo Baofeng UV-5R inställningar och manuell programmering

Postby popup » 27 April 2013, 15:56

Hur man manuellt ställer in och programmerar en Baofeng UV-5R

Förord
Denna guide utgår från att du precis har fått hem din radio och allt behöver ställas in från grunden. Tråden kommer att fyllas på och snyggas till allt eftersom. Jag hoppas att din Baofeng UV-5R kommer att fungera tillfredsställande efter denna guide och att du kan fokusera på att ha roligt på spelplanen istället för att svära över att din radio aldrig fungerar.

Rubriker
* Nollställa radion
* Generell menyhantering
* Grundinställningar
* Manuell programmering


Nollställa radion
I detta avsnitt kommer du att ta bort alla inställningar och kanaler som kommer förprogrammerade från fabrik.
1. Slå på strömmen genom att vrida den svart ratten till vänster på toppen av radion.
2. Tryck på knappen "MENU"
3. Använd piltangenterna och stega dig fram tills du når alternativet "RESET ALL" (meny nr 40)
4. Klicka en gång på "MENU" så att den svart lilla pilen på bildskärmen flyttar sig till rad två "ALL"
5. Klicka ytterligare en gång "MENU" och valet "SOURCE?" kommer upp
6. Klicka ännu en gång på "MENU" för att bekräfta och texten "WAIT" visas.
7. Du har nu nollställt din radio

Generell menyhantering
Så här gör du en ändring i radions inställningar :
• Trycka en gång på "MENU" för att komma till menyn.
• Stega dig fram till rätt alternativ med piltangenterna eller snabbhoppa till ett menyalternativ med de numeriska knapparna 1-9.
• Tryck på "MENU" för att gå in i redigeringsläge
• Stega dig fram med piltangenterna till
• Bekräfta ditt val med "MENU" igen
• Ny inställning sparad
• Du kan när som helst gå ur inställningarna med knappen "EXIT"

Grundinställningar
I detta avsnitt kommer vi gå igenom alla menyalternativ och ställa in dom, så att de passar bra för vår hobby. Använd beskrivningen ovan "Information menyhantering" för genomföra ändringarna i radion.
0. SQL (squelch 0-9, standard 5) - standardalternativet fungerar bra om du inte har några egna önskemål
1. STEP (frekvenssteg, 2,5/5/6,25/10/12,5/25, standard 2,5kHz) - ändra till 6.25K om du skall programmera PMR-kanaler, övriga VHF/UHF-frekvenser välj 25K.
2. TXP (uteffekt, standard HIGH) - HIGH = 4Watt, LOW = 1Watt och här sätter din moral gränser, då maxeffekt för PMR egentligen är 0.5Watt.
3. SAVE (batterisparfunktion, off/1/2/3/4, standard 3) - standard funkar bra, men börjar du får dåligt batteri på ett långt storspel, så kan det vara värt att ställa upp den till max dvs 4.
4. VOX (talaktivering, OFF/0-10, standard OFF) - skall alltid så på OFF annars kommer du snabbt skaffa dig ovänner på spelplanen inom fem minuter.
5. W/N (kanalindelning, WIDE/NARR, standard WIDE) - för att kunna programmera PMR så måste den stå på NARR (kanalindelning 12,5kHz) övriga VHF/UHF välj WIDE (kanalindelning 25kHz).
6. ABR (belysa skärmen, OFF/1/2/3/4/5, standard 5) - detta är tiden skärmen lyser när du trycker på knapparna, rekommenderar 1 (en sekund) eller OFF, så att du sparar på batteriet.
7. TDR (dual watch, OFF/ON, standard ON) - är du ny med radion välj OFF, är du mer påläst hur funktionen fungerar och när den passar bäst, så dual watch en mycket bra funktion att ha på ON. Jag byter själv fram och tillbaka beroende på hur spelet är upplagt, på ett vanligt söndagsspel så behöver man sällan dual watch på.
8. BEEP (tangentbordsljud, OFF/ON, standard ON) - rekommenderas OFF så slipper du massa onödigt blippand ljud, varje gång du trycker på en knapp.
9. TOT (max sändtid i sekunder, 15-600, standard 60) - sänk till 15 eller 30 och efter den tiden kommer radion sluta sända även om du har PTT:n intryckt. Håll alltid kommunikationen via radio kort och en tumregel är Tänk, Tryck, Tala. Även en bra funktion att lågt inställd ifall radion skulle ligga och trycka mot din utrustning, vilket medför att PTT:n trycks in och du stör ut alla andra spelare på din sida.
10. R-DCS (standard OFF) - låt den vara OFF, för mer info se tråden "Radio i Airsoft".
11. R-CTS (standard OFF) - låt den vara OFF, för mer info se tråden "Radio i Airsoft".
12. T-DCS (standard OFF) - låt den vara OFF, för mer info se tråden "Radio i Airsoft".
13. T-CTS (standard OFF) - låt den vara OFF, för mer info se tråden "Radio i Airsoft".
14. VOICE (talande meny, CHI/ENG/OFF, standard CHI) - välj OFF, så slipper du höra en röst läsa upp menyvalet.
15. ANI - går endast att ställa via dator, låt vara, inget vi använder inom airsoft ändå.
16. DTMFST(standard DT+ANI) - ändra till OFF, inget vi använder inom airsoft ändå.
17. S-CODE - går endast att ställa via dator, låt vara, inget vi använder inom airsoft ändå.
18. SC-REV (sökalogaritm, TO/CO/SE, standard TO) - ändra till SE, så slipper du att radion skenar iväg när du använder sökknappen, för den vetgirige använd google.
19. PTT-ID (standard OFF) - låt den vara OFF, för mer info se tråden "Radio i Airsoft".
20. PTT-LT - oväsentlig så länge PTT-ID = OFF
21. MDF-A (kanalpresentation kanal A, FREQ/CH/NAME, standard NAME) - ändra till FREQ vid manuell programmering, NAME kan bara ändra via dator, dvs man kan namnge en frekvens exempelvis 446,006.25 = PMR1.
22. MDF-B (kanalpresentation kanal B, standard FREQ) - samma som ovan, se meny 21.
23. BCL (sändningslås, OFF/ON, standard OFF) - låt den vara ON så finns det ingen risk att du sänder i mun på någon annan.
24. AUTOLK (knapplås, OFF/ON, standard OFF) - rekommenderas ON så slipper du komma ihåg att låsa knappsatsen, vilket annars kan göra att du ställer in en massa konstiga saker i radion när den ligger i radioficka. Knappsatsen låses upp genom att hålla inne låsknappen längst ned i högra hörnet någon sekund.
25. SFT-D (OFF/+/-, standard OFF) - låt vara OFF, inget vi använder inom airsoft ändå.
26. OFFSET ( 0-69.990, standard 00.600) - Påverkas endast av meny 25, inget vi använder inom airsoft ändå.
27. MEM-CH (spara kanal) - när du valt en frekvens så kan du spara den på en minnesplats (0-127) med denna meny
28. DEL-CH (ta bort kanal) - möjlighet att ta bort en sparad frekvens från en minnesplats (0-127) med denna meny
29. WT-LED (diplayfärg, PURPLE/OFF/BLUE/ORANGE, standard PURPLE) - vald färg lyser när du trycker på knapparna, jag gillar ORANGE då det ger en bra kontrast.
30. RX-LED (mottagningsfärg, PURPLE/OFF/BLUE/ORANGE, standard BLUE) - rekommenderas OFF, då vi ändå har radion nedstoppad i en ficka när vi spelar. Annars är det den färg som lyser när du tar emot ett samtal.
31. TX-LED (sändningsfärg, PURPLE/OFF/BLUE/ORANGE, standard ORANGE) - rekommenderas OFF, då vi ändå har radion nedstoppad i en ficka när vi spelar. Annars är det den färg som lyser när du sänder på en kanal.
32. AL-MOD (alarmtyp, TONE/CODE/SITE, standard TONE) - ändra till SITE så låter det bara din högtalare ifall du skulle råka slå på larmet.
33. BAND (frekvensband, VHF/UHF, standard VHF) - välj UHF ifall du skall programmera PMR, denna meny har samma funktion som knappen "BAND" uppe till höger på knappsatsen.
34. TDR-AB (prioriterad kanal, OFF/A/B, standard OFF) - Låsa till att endast sända från kanal A eller B i dual watch. Påverkas av meny 7.
35. STE (ON/OFF standard ON) - ändra till OFF, inget vi använder inom airsoft ändå.
36. RP-STE (OFF, 1-10, standard 5) - ändra till OFF, inget vi använder inom airsoft ändå.
37. RPT-RL (OFF, 1-10, standard 5) - ändra till OFF, inget vi använder inom airsoft ändå.
38. PONMSG(startmeddelande, FULL/MSG, standard FULL) - MSG kan endast programmeras via dator, så låt den vara
39. ROGER (roger beep, OFF/ON, standard OFF) - skall alltid så på OFF annars kommer du snabbt skaffa dig ovänner på spelplanen inom fem minuter.
40. RESET (nollställa radio, VFO/ALL) - nollställa radion och ta bort alla kanaler

Manuell programmering
Så här gör du för att manuellt programmera din radio
Förberedelser
• Ställ dig på den övre raden på skärmen med knappen "A/B"
• Välj rätt STEP (1) i menyn
• Välj rätt kanalindelning via menyn WN (5)
• Välj rätt frekvensband via menyn BAND (33) eller med knappen "BAND" på knappsatsen.

Spara en frekvens på en minnesplats i radion
1. Skriv in önskad frekvens som skall programmeras, kan du inte skriv in exakt den frekvens du önskar så kan du säkert stega dig fram till rätt med piltangenterna. Kontrollera även att valt rätt alternativ i dina förberedelser.
2. Tryck på knappen "MENU"
3. Stega dig fram till MEM-CH (27)
4. Tryck på knappen "MENU"
5. Välja den minnesplatsen du önskar spara vald frekvens.
6. Tryck på knappen "MENU" för spara
7. Du har ha nu manuellt programmerat en kanal i din radio

User avatar
warnerfjord
Posts: 132
Joined: 11 July 2012, 09:17
Location: Borlänge
Contact:

Re: HowTo Baofeng UV-5R inställningar och manuell programmer

Postby warnerfjord » 23 August 2013, 00:49

Ingen som har lust att lägga upp den ultimata filen? med alla tänkbara kanaler som en Airsoftare behöver?

User avatar
dariantel
Posts: 486
Joined: 21 June 2012, 22:50
Lag: Kirschenbauer samt OBB
Location: Sweden : Uppsala

Re: HowTo Baofeng UV-5R inställningar och manuell programmer

Postby dariantel » 23 August 2013, 08:50

http://airsoftsverige.com/forum/viewtop ... f=75&t=223

Läs den tråden så har du alla kanaler du kan tänkas behöva.

PMR kanalerna på 446
VHF "Jakt" på 155
och SRBR på 444

osimb04
Posts: 2
Joined: 8 September 2014, 16:36

Re: HowTo Baofeng UV-5R inställningar och manuell programmer

Postby osimb04 » 8 September 2014, 16:47

Någon som kan hjälpa mig med att programera in Pilotton i min radio?

Har googlat och får det inte att funka...

User avatar
drlecter
Posts: 12
Joined: 1 August 2014, 22:51

Re: HowTo Baofeng UV-5R inställningar och manuell programmer

Postby drlecter » 21 March 2015, 19:00

Vilken regler finns i Sverige?
Kan jag använda bara pmr som i Polen eller andra kanaler också?
Har jag Baofeng uv5r..

Thinker
Posts: 440
Joined: 15 May 2012, 16:17
Played Since: 1997
Location: Markaryd

Re: HowTo Baofeng UV-5R inställningar och manuell programmer

Postby Thinker » 21 March 2015, 19:28

This space intentionally left blank

Tredia
Posts: 2
Joined: 12 June 2016, 11:46

Re: HowTo Baofeng UV-5R inställningar och manuell programmering

Postby Tredia » 5 October 2016, 19:43

Funkar denna manualen för Baofeng BF-F8?

Thinker
Posts: 440
Joined: 15 May 2012, 16:17
Played Since: 1997
Location: Markaryd

Re: HowTo Baofeng UV-5R inställningar och manuell programmering

Postby Thinker » 5 October 2016, 22:13

Du kan säkert dra lite information från den om vad saker gör, men kan nästan garantera det är skillnader i vad saker heter eller alternativ osv. GLHF.
This space intentionally left blank

Tredia
Posts: 2
Joined: 12 June 2016, 11:46

Re: HowTo Baofeng UV-5R inställningar och manuell programmering

Postby Tredia » 14 October 2016, 21:04

Har fått hem och programmerat min Baofeng BF-F8 och manualen fungerar klockrent för BF8F .
Det enda är i punkt 11och13 som dom har smygit in ett extra C i meny texten. Det gick förvånansvärt smidigt och fort att programmera enligt manualen. Tack.

jlindberg
Posts: 1
Joined: 10 April 2019, 15:04

Re: HowTo Baofeng UV-5R inställningar och manuell programmering

Postby jlindberg » 10 April 2019, 15:09

Bra instruktion angående radion.

Men jag har en fråga som säkerligen någon kan förklara gällande Baofeng UV-5R.

När man scannar vill den inte stanna på kanalen som sänder utan den far vidare så man missar hela sändningen? hitta någon inställning men efter att sändningen då upphört stod den stilla på kanalen?

Någon som har tips om vilken inställning jag ska peta på?

Tack i förhand J.Lindberg


Return to “Radio och elektronik”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests